KNIHY - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
OBCHOD

AUTOR: DEREK PRINCE

KNIHY
"Smrť i život je v rukách jazyka..." Správne používanie kormidla určuje lodi správny smer. Zlé používanie vedie k stroskotaniu lode. S jazykom je to presne tak isto. Správne používanie jazyka prinesie úspech a spasenie v jeho plnosti.
Tento produkt nie je k dispozícii.
2.80 €
Vložiť
KNIHY
Obrovská moc je uvoľnená proklamaciou Božieho Slova. Mnohí kresťania si vôbec nie sú vedomí tohto úžasného potenciálu, ktorý im je dostupný. Božie Slovo má obrovskú dôležitosť v každej situácii, počnúc osobnými potrebami až po medzionárodné krízové situácie.
Tento produkt nie je k dispozícii.
4.40 €
Vložiť
KNIHY
Brožúra „Modlitby za vládu“ je založená na verši z Druhej knihy Paralipomenom 7:14. Ak Cirkev naplní štyri Bohom stanovené podmienky, potom Boh uzdraví ich krajinu. Ako môžeme priniesť uzdravenie? Cez modlitbu! Božím zámerom je, aby Jeho Cirkev uplatňovala svoj rozhodujúci vplyv na priebeh udalostí národov v ich prospech.
Okamžitá dostupnosť
1.40 €
Vložiť
KNIHY
Uznávaný autor Derek Prince nás učí, čo to znamená byť úspešným manželom a otcom. V tejto knihe vysvetľuje biblické smernice, pričom používa jasný „nie nonsense“ prístup, ktorým si nadobudol medzinárodné uznanie rečníka a učiteľa. Derek napísal knihu, ktorú má čítať otec celej svojej rodine.
Tento produkt nie je k dispozícii.
6.40 €
Vložiť
KNIHY
Odmietnutie je príliš bežnou skúsenosťou, môže však spôsobiť trvalé duchovné zranenie. Autor knihy, Derek Prince, poukazuje na skutočnosť, že odmietnutie je koreňom mnohých problémov, ako napríklad nadmerné užívanie alkoholu, drog, liekov, ťažkostí vo vzťahoch, rebélia a depresia.
Okamžitá dostupnosť
2.70 €
Vložiť
KNIHY
Derek Prince vysvetľuje deväť „Božích zámen“ obete zmierenia. Hoci si zaslúžime trest, zranenie, smrť, chudobu, hanbu a odmietnutie, Kristus nám namiesto toho dáva odpustenie, uzdravenie, život, hojnosť, slávu a prijatie.
Tento produkt nie je k dispozícii.
7.40 €
Vložiť
KNIHY
V tomto veľmi aktuálnom posolstve sa Derek Prince pozerá na štandard, podľa ktorého Boh posudzuje spravodlivosť svojho ľudu počas jednotlivých vekov, ich praktickú starostlivosť o siroty, vdovy, chudobných a utláčaných.
Okamžitá dostupnosť
1.70 €
Vložiť
KNIHY
V tejto knihe Derek Prince jasne vysvetľuje prácu Svätého Ducha a spôsob, akým pôsobí v živote kresťana. Keď porozumieme a prijmeme aktívnu prítomnosť Svätého Ducha v našom živote, nadobudneme novú moc a milosť k životu. Cez moc Svätého Ducha veriaci môže poznať neustálu Ježišovu prítomnosť...
Okamžitá dostupnosť
2.70 €
Vložiť
KNIHY
Z kresťanských skupín z mnohých rozličných miest prichádzajú správy o niečom, čo sa javí ako nový zvláštny fenomén. Veriacich rôznych vekových kategórii a z rôznych sociálnych prostredí zvyknú premôcť dlhotrvajúce výbuchy smiechu, ktoré nemajú zjavnú príčinu. Niekedy sa tiež môžu správať tak, ako keby boli opití.
Okamžitá dostupnosť
1.70 €
Vložiť
KNIHY
"Jeho ranami sme uzdravení..." Iaziáš 53:5 Lekár lekárov dal každému veriacemu konečný lekársky predpis na výborné zdravie. V tejto knihe objavíš: ako nájsť Boží recept pre teba; ako počúvať Jeho pokyny; ako ich čítať pozorne a ako ich nasledovať. Keď budeš užívať liek Božieho Slova podľa pokynov, zistíš, že Boh je verný vo svojom Slove.
Tento produkt nie je k dispozícii.
2.00 €
Vložiť
KNIHY
Kniha "Oni budú vyháňať démonov" je praktickou učebnicou, ktorá vychádza z mnohoročnej služby. Derek Prince, ktorý rozhodne patrí k novodobým priekopníkom služby oslobodzovania, ju písal na vrchole svojej služby. Verím, že táto kniha pomôže mnohým kresťanom na Slovensku k slobode a k posväteniu.
Tento produkt nie je k dispozícii.
11.00 €
Vložiť
KNIHY
"Ale prijmete moc Ducha Svätého, keď príde na vás..." Skutky apoštolov 1:8 NKJV. MOC NA POŽEHNANIE A SLUŽBU! Na stránkach tejto knihy ponúka Derek Prince biblické pohľady na krst v Duchu Svätom. Na základe vysvetlenia významných pasáží Písma a osobnej skúsenosti odpovedá na rözne otázky.
Okamžitá dostupnosť
2.80 €
Vložiť
KNIHY
V tejto brožúre sa Derek Prince venuje Osobe Svätého Ducha - Osobe, ktorá je ľuďmi najmenej pochopená. Autor sa snaží čitateľovi opísať túto Osobu jednoduchým, jasným a zrozumiteľným spôsobom. Derek poukazuje na niektoré očividné protirečenia, pričom zachytáva osobnú i neosobnú podstatu Svätého Ducha.
Okamžitá dostupnosť
3.80 €
Vložiť
KNIHY
Kedy naposledy Izrael nebol v správach? Po mnoho desaťročí národ nie väčší ako štát New Jersey, USA dominoval na titulných stránkach správ vo svete. Nie je to náhoda. V roku 1982 strhujúca kniha Dereka Princea "Posledné slovo o Strednom východe" preskúmala konflikt s pozoruhodnou presnosťou.
Okamžitá dostupnosť
7.20 €
Vložiť
KNIHY
Božia láska je nekonečná; je bezhraničná; je výnimočná! AKO JU MÔŽEME MERAŤ? AKO POTREBUJEME REAGOVAŤ? Pravá prirodzenosť Boha je láska. Táto kniha cituje rôzne pasáže Písma, ktoré ilustrujú rozsah Božej lásky, ktorú prechováva Boh naproti každému jednému z nás.
Okamžitá dostupnosť
2.70 €
Vložiť
KNIHY
EŠTE NIE JE NESKORO... Existuje tajomstvo úspešného manželstva? Chceš uviesť svoje manželstvo na ďalší stupeň alebo uvažuješ o tom ako sa rozviesť? Objav lásku, o ktorej väčšina ľudí len sníva. Môžeš mať šťastné, obojstranne naplňujúce manželstvo. Prever svoje manželstvo, aby si sa nestal ďalším štatistickým údajom.
Okamžitá dostupnosť
4.70 €
Vložiť
KNIHY
Proste a dostanete! Dynamika, zasľúbenia, moc viery – všetko je obsiahnuté v tejto knihe, ktorá preniká do podstaty tejto témy. Derek Prince odpovedá na tvoje otázky na tému "Viera" ako napríklad: Čo je viera? Ako môžem praktickým spôsobom žiť môj život vo viere? Ako môže zosilnieť moja viera?
Okamžitá dostupnosť
6.10 €
Vložiť
KNIHY
Ak by ťa Boh požiadal obetovať svoju pýchu a radosť - "tvojho Izáka" - urobil by si to? Otázky, na ktoré odpovedá táto kniha: Čo je najjasnejší znak duchovnosti alebo duchovnej sily? Čo to znamená zaprieť samého seba a vziať svoj kríž každý deň? Čo presne je tvojím krížom?
Okamžitá dostupnosť
3.00 €
Vložiť
KNIHY
Objavenie horkých vôd pri Mare bolo devastujúcou skúsenosťou pre izraelský národ po ich vyslobodení z Egypta. Neboli na to vôbec pripravení. My tiež môžeme mať skúsenosti s "jazerom horkej vody": so sklamaním, s obchodným krachom, s rozbitými vzťahmi, s nalomeným zdravím.
Okamžitá dostupnosť
2.70 €
Vložiť
KNIHY
Kresťania môžu zmeniť chod svetových udalostí prostredníctvom jednoduchých, avšak veľmi účinných nástrojov. Môžeš sa stať nástrojom zmeny. Môžeme povedať, že doba, v ktorej žijeme, vzbudzuje hrôzu. Svet je nestály. Celosvetová politická scéna je veľmi nestabilná. Tempo zmien, ktorých sme svedkami, sa vymyká spod kontroly. Nevieme, čo sa stane zajtra a cítime sa bezmocní proti tomu niečo urobiť.
Okamžitá dostupnosť
6.40 €
Vložiť
KNIHY
"LEBO NÁŠ BOJ NIE JE PROTI TELU A KRVI..." Hlavné sídlo – Ponebeské oblasti – Bojisko – Naša myseľ! Všetci kresťania, ktorí veria Biblii sú zahrnutí v tomto boji, či si to uvedomujú alebo nie! Sprotiv sa útokom nepriateľa. Nepriateľ: satan a jeho banda. Ich stratégia: Uvaliť na veriacich pocit viny, aby nebojovali proti nim. Náš bojový plán: Útok! Naše víťazstvo: Zaistené. Zbor pevnosti nepriateľa.
Okamžitá dostupnosť
5.00 €
Vložiť
KNIHY
Derek Prince ponúka biblické kľúče k objaveniu Božej vôle pre tvoj život. Ukazuje nato, ako aplikovať biblické pravdy v mnohých oblastiach života vrátane: Nasledovania Kristovho príkladu. Jasného rozoznávania Božej vôle. Sprostredkovania života pre iných. Prijímania nadprirodzeného občerstvenia. Získavania Bohom zasľúbených odmien.
Okamžitá dostupnosť
2.20 €
Vložiť
KNIHY
Sloboda od tlakov, o ktorých si si myslel, že s nimi musíš žiť! Si neustále trápený chorobou, finančnými tlakmi, napätými vzťahmi? Kladieš si otázku: Prečo niektorí ľudia prežívajú samé zlyhania a sklamania, zatiaľ čo iní sú na výslní úspechu a naplnenina? Možno sa tebe alebo tvojej rodine stávajú nehody s akousi rozpačitou pravdepodobnosťou.
Okamžitá dostupnosť
14.00 €
Vložiť
KNIHY
"... keď sa postíš... tvoj Otec... ti odplatí zjavne." Matúš 6:17-18 „Neexistuje žiaden spôsob, akým by sme mohli zmerať nesmiernu moc, ktorú uvoľňujú modlitby a pôst, keď sa vykonávajú so správnymi pohnútkami a v súlade s princípmi Písma.“ Ježiš nepovedal: "Ak sa postíš..." ale "Keď sa postíš..." Pri čítaní biblického vyučovania Dereka Princa na tému "Pôst" objavíš odpovede na rözne otázky.
Okamžitá dostupnosť
4.40 €
Vložiť
KNIHY
Boh má plán pre každý aspekt tvojho života vrátane tvojich peňazí. V tejto knihe Derek Prince prezrádza, ako máš zaobchádzať so svojimi peniazmi v súlade s biblickými princípmi tak, aby si mohol žiť v Božom požehnaní a v Božej hojnosti. Autor upriamuje čitateľovu pozornosť na témy ako: Dôverovanie Bohu v každej oblasti svojho života. Dávanie ako súčasť uctievania. Princíp desiatku (desatenia). Božie zasľúbenia týkajúce sa zaopatrenia. Učeníctvo v sebe zahŕňa disciplínu a ochotu nechať sa učiť.
Okamžitá dostupnosť
4.10 €
Vložiť
KNIHY
„Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku.“ 1. Jána 2:13. Práve tak, ako Ján povzbudzuje otcov vo svojom zbore, aby sprevádzali mladých ľudí na ceste spoznávania Boha, táto kniha má byť povzbudením pre otcov v ich vlastných rodinách. Rôzni pisatelia, ktorí sú skúsenými otcami, ti ukážu a predložia príklady toho, ako rásť v tvojej úlohe otca voči svojim deťom.
Okamžitá dostupnosť
3.30 €
Vložiť
KNIHY
Pád Lucifera rozpútal vojnu vekov. Si umiestnený priamo uprostred tohto historického zápasu! Padlý archanjel satan netúži po ničom inom, než získať si lojalitu, srdcia a mysle celého ľudského pokolenia a neprestane sa pokúšať o to, aby ťa porazil! Kniha Dereka Princea s názvom "Lucifer odhalený" nám zjavuje šokujúce fakty: Prečo sa Lucifer rozhodol zaútočiť na Boha. Prečo sa satan už viacej nevolá Lucifer atď.
Okamžitá dostupnosť
6.10 €
Vložiť
KNIHY
Táto kniha je kompiláciou šiestich pozorne vybraných kníh z Derekovej publikačnej činnosti. Knihu ocenia ako mladí tak aj zrelí kresťania. Na konci každej zo šiestich kníh sa nachádzajú štúdijné otázky a odpovede: Božská výmena, Ako prejsť od kliatby k požehnaniu, Svätý Duch v tebe, Uzdravujúca moc Božieho Slova, Duchovný boj, Biblický kurz - Samoštúdium.
Okamžitá dostupnosť
16.50 €
Vložiť
KNIHY
Chodiac vo víťazstve skrze moc Ježišovej krvi. Zámeno ,,oni" sa vzťahuje na ľudí ako si ty a ja - veriacich v Ježiša Krista. Zámeno ,,ním" sa vzťahuje na satana. Medzi tým sa nenachádza nikto. Zvíťazil nad ním. Ako nad ním zvíťazil? Skrze krv Baránka a slovo svojho svedectva. Je len jediný druh kresťana, ktorého sa satan bojí: kresťan úplne odovzdaný. Keď zjednotíš svoju vôľu s Božou vôľou v úplnom odovzdaní sa, staneš sa nepotopiteľným. Si neporaziteľným. To, či žiješ alebo zomieraš, je druhoradé, ale nemôžeš byť porazený.
Okamžitá dostupnosť
2.50 €
Vložiť
KNIHY
Povedal svojim učeníkom, že majú byť ochotní ísť nielen prvú míľu, ale aj druhú! V tejto výzve k vyššiemu štandardu cnosti autor Derek Prince poukazuje na to, že: Láska "prikrýva", ale "nezakrýva", Chrabrá cnosť je kresťanská, Rodinné povinnosti majú prednosť. V dnešnej egocentrickej, sebeslúžiacej spoločnosti nebola potreba "ísť druhú míľu" nikdy väčšia. Prečítaj si posolstvo tejto brožúry a vydaj sa životu bezúhonnosti.
Okamžitá dostupnosť
2.20 €
Vložiť
KNIHY
Biblia jasným spôsobom hovorí, že naše zlyhanie odpustiť je zlo, ktoré umožňuje nepriateľovi legálny prístup do našich životov a môže vyvolať Boží hnev. Ale keď chodíme v odpustení voči tým, ktorí nám ukrivdili, posilňujeme naše modlitby, búrame zábrany pre naše uzdravenie a otvárame cestu pre Božie požehnanie do našich životov.
Okamžitá dostupnosť
2.90 €
Vložiť
KNIHY
Koniec tohto veku pre každého prináša dve protikladné polohy - milosť alebo súd. Nepotrebujeme len prijať milosť, potrebujeme investovať svoj život do zdieľania Božej ponuky milosti a milosrdenstva tým, ktorým hrozí súd. V tejto knihe Derek Prince na základe Písma odhaľuje skutočnosť, že Boh nám dal úžasný dar Ducha Svätého, ktorý prichádza ako dážď, aby nás uschopnil priniesť bohatú úrodu. Zisti, ako môžeš byť použitý Bohom pri raste žatvy milosti a pri ustanovení Božieho kráľovstva na Zemi.
Okamžitá dostupnosť
3.10 €
Vložiť
KNIHY
Je čas, aby si prijal tvoje osobné povolanie. Chcel by si spoznať prácu, miesto, vzťahy a službu, ktoré Boh pre teba pripravil? Chcel by si vstúpiť do tohto zvláštneho miesta zaopatrenia, zodpovednosti a výsady, určeného len pre teba v tomto živote a vo večnosti? Si ochotný odpovedať na Jeho volanie? Potom si pripravený objaviť svoje povolanie. Nie je to komplikované a je to nesmierne praktické.
Okamžitá dostupnosť
8.80 €
Vložiť

AUTOR: DAVID HATHAWAY
KNIHY
Biblia má dnes čo povedať viac než kedykoľvek predtým v histórii, v skutočnosti pred nami odkrýva pravdu o Európskej únii a čo to pre nás ako kresťanov znamená. Európa dnes čelí obrovskej výzve. Žijeme v tých najnebezpečnejších časoch politicky ako aj duchovne. Avšak Biblia má dnes čo povedať viac než kedykoľvek predtým v histórii, v skutočnosti pred nami odkrýva pravdu o Európskej únii a čo to pre nás ako kresťanov znamená.
Okamžitá dostupnosť
3.90 €
Vložiť

AUTOR: MATÚŠ HRUBOVČÁK

KNIHY
Ako kráčať v slobode a prinášať ju iným? Koho Syn oslobodí, ten je skutočne slobodní! Od Knihy Genezis až po Zjavenie Jána, život v slobode predstavuje jedno z Božích hlavných zasľúbení. Napriek tomu mnoho kresťanov naďalej zvádza neúspešný boj s hriechom a duchovným útlakom. V knihe Sloboda v Kristovi sa Matúš Hrubovčák snaží všetky Božie deti priviesť do víťazstva, ktoré potom prinesú iným.
Okamžitá dostupnosť
11.00 €
Vložiť
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah