POŽEHNANIE ALEBO KLIATBA - VYBER SI - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: POŽEHNANIE ALEBO KLIATBA: VYBER SI!
Anglický názov: Blessing or curse: You can choose!
Slovenský preklad: Branislav Čekan

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: druhé, 2014
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-89204-16-3

Väzba: brožovaná
Rozmery: 134 x 204 cm
Počet strán: 272
Hmotnosť: 320
Kód produktu: K-023

Stupeň náročnosti: stredne pokročilý
Cena: 12,50 €


Požehnanie alebo kliatba: Vyber si!

Sloboda od tlakov, o ktorých si si myslel, že s nimi musíš žiť.

POPIS:
Si neustále trápený chorobou, finančnými tlakmi, napätými vzťahmi?
Možno sa tebe alebo tvojej rodine stávajú nehody s akousi rozpačitou pravidelnosťou.
Kladieš si otázku: Prečo niektorí ľudia prežívajú samé zlyhania a sklamania, zatiaľ čo iní sú na výslní úspechu a naplnenia?
 

Derek Prince poukazuje na to, že v živote každého jednotlivca pôsobia dve sily: požehnania a kliatby. Jedna sila je prospešná, druhá škodlivá. Aby sme sa tešili Božím požehnaniam a boli ochránení pred kliatbami potrebujeme porozumieť, ako pôsobia tieto dve sily. Autor dramatický ukazuje, že kliatba nie je poverou z temných dávnych dôb. Opisuje životné skúsenosti ľudí, ktorí boli prekvapení zistením, že neboli slepými obeťami náhody alebo dokonca dedičnosti. Lepšie povedané problémom bola kliatba, ktorá mohla mať svoj pôvod v predošlých generáciách. Najdôležitejšie je, že autor ti ukazuje, ako rozpoznať kliatbu pôsobiacu v tvojom živote a pomáha ti nadobudnúť vyslobodenie a Božie požehnania.

PREDSLOV:
Prihováram sa k tebe, ktorý listuješ v tejto knihe s otázkou: „Kúpiť – Nekúpiť?“ Z hĺbky svojho srdca ti doporučujem: KÚPIŤ! Táto kniha je napísaná pre kresťanov i pre nekresťanov. Prečo? Knihu Dereka Princea „Požehnanie alebo kliatba: Vyber si!“ poznám už takmer 15 rokov a dokonca aj autorovu službu osobne. Autor knihy v nej ponúka nielen odpovede na naše otázky, ale nám predkladá aj praktické riešenia. Použitím navrhovaných „krokov“ v tejto knihe som bol svedkom nádherných uzdravení. Jasne ukazuje na to, ako môžeme zmeniť svoje vlastné osudy, ale aj osudy iných ľudí. Videl som, ako po zrušení kliatby neplodné manželky otehotneli, manželstvá ožili, smoliari začali byť úspešní. Vydávam svedectvo, že príbehy, ktoré autor popisuje v tejto knihe, môžu zažiť v skutočnosti aj tí, ktorí naplnia biblické podmienky. Posolstvo tejto knihy zmenilo od základov môj život i život celej mojej rodiny. Môžem povedať, že prostredníctvom tejto knihy som dostal svetlo do mnohých veršov Biblie. Pochopil som, prečo som žil tak, ako som žil. Prečo som ochorel na tuberkulózu, ktorá si v tom čase – po druhej svetovej vojne – brala vysokú daň, hoci môj otec často hovoril: „Jedol si? Aby si nedostal tuberkulózu!“
Rád by som uviedol niekoľko svedectiev z mojej služby na Slovensku a v Čechách:
Znovuzrodení manželia P. zo západného Slovenska mali problém. Manželka mohla otehotnieť, ale nedokázala dieťatko donosiť. Po dvoch potratoch znovu ležala v nemocnici a lekári jej dávali len veľmi malú nádej na donosenie dieťatka. V sprievode jej manžela sme ju s mojou manželkou navštívili v nemocnici. Manželia si neboli vedomí kliatby, ktorá by mohla byť príčinou jestvujúceho stavu. Spoločne s manželkou sme sa modlili v Duchu a Duch Svätý sa prejavil. Zrazu povedala: „Čo poviete na toto? Raz som sa veľmi pohádala so svojou matkou a ona mi povedala, že nikdy neporodím dieťa (čím prekliala svoju dcéru). Odpovedala som jej, že ani nechcem porodiť (týmito slovami prijala kliatbu na svoj život), ak by som ho mala vychovať tak zle, ako si ty vychovala mňa.“ V mene Ježiša a v moci Svätého Ducha sme túto kliatbu zrušili a žehnali sme jej i dieťaťu.  Dieťa donosila a porodila, dnes už majú dve zdravé detičky.
Manželia B. z východného Slovenska nás navštívili dňa 23.05.1995. Po zvestovaní evanjelia uverili, vydali svoje životy Pánovi Ježišovi Kristovi, učinili pokánie, nechali sa hneď pokrstiť vo vode a v ten istý deň prijali aj Svätého Ducha. Potom sa nám zverili so svojím problémom: „Radi by sme mali dieťatko, ale manželka nemôže otehotnieť. Využili sme už všetky lekárske liečby a rady, no nič nepomohlo.“ Onedlho, po zrušení jednej konkrétnej kliatby, ktorá bránila počatiu a po spoločnej modlitbe – to všetko sa udialo v ten istý deň – zistila, že otehotnela a dieťatko sa narodilo 14.02.1996.
„V novembri alebo v decembri 1994 ste sa za nás modlili na zhromaždení Kresťanského spoločenstva v Brne, lebo moja manželka nemohla dlho otehotnieť a dvakrát potratila. Krátko po tom, ešte v decembri 1994 jej lekár zistil, že je tehotná v celkom inom termíne, ako je ľudsky možný odôvodniteľný termín. (Výňatok z listu JUDr. P. – preložený do slovenčiny.) Ťažisko modlitby spočívalo v zrušení kliatby.
V novembri 1995 som slúžil v malom zbore blízko Prahy, v Mělníku. Po kázaní na tému „Požehnanie a kliatba“ som urobil výzvu, aby dopredu na modlitbu vyšli tie páry (alebo aspoň jeden z páru, ak ten druhý nie je prítomný), ktoré nemôžu mať dieťa. Prítomný bol aj pastor z Prahy M. B. so svojou manželkou, ktorí dvanásť rokov čakali, aby mali dieťatko. Spomínam si, že som sa modlil ešte asi za 4-5 počatí. Zakrátko som dostal správu, že manželka dotyčného pastora otehotnela. Dnes už majú dve deti (10 a 8 ročné.) Neskôr mi oznámil podobnú radostnú zvesť aj ďalší manželský pár.
Moja praktická rada: Postupne, ako budeš čítať túto knihu, zapisuj si udalosti, ktoré negatívne ovplyvnili tvoj život a život tvojich predkov. Zaiste to budeš potrebovať. Bez preháňania môžem povedať, že Derek Prince bol biblickým učiteľom 20. storočia s najväčším vplyvom, ktorého jasné, dynamické, duchaplné, jedinečné a zároveň náročné prednášky, výklady Písma, ako aj systematické vyučujúce série zanechali mimoriadny dojem na väčšine denominačných spoločenstiev i mimo nich. Častokrát neočakávanou rýchlosťou vypôsobili dramatický obrat v ich spôsobe myslenia i spôsobe života. Jeho knihy, audio a videonahrávky, systematické výklady Písma šírené prostredníctvom rozhlasového vysielania „Dnes s Derekom Princeom“, znamenali neraz pre celé kresťanské spoločenstvá, respektíve pre Boha hľadajúcich priemerných občanov piatich kontinentov ukázanie východiska z ich kritických, s ťažkosťami zápasiacich úsekov života. Jeho priama, úprimná, no nekompromisná reč určovala rozhodujúcu líniu v modernom období chaosu, v ktorom je komunikácia medzi ľuďmi poznamenaná bábelovským rozmerom. Svojich poslucháčov sa snažil presvedčiť o tom, že aj v dnešnej dobe je jedine Boh Biblie  schopný dať presvedčivú odpoveď na životné problémy.
Táto vynikajúca osobnosť letnično-charizmatického hnutia 24. septembra 2003 vo veku osemdesiatosem rokov, v spánku, ticho a nebadane preveslovala do druhého, prichádzajúceho sveta, ktorého bol presvedčivým a nadšeným zvestovateľom počas šesťdesiatich rokov svojej kazateľskej služby. Derek Prince zanechal za sebou bohaté duchovné dedičstvo a ovocie jeho služby bude aj naďalej dozrievať. Raz povedal: „Ak by som mal zhrnúť jednou vetou to, čo vyučujem, povedal by som: Boh je verný.“
 
Gabriel Minárik

OBSAH:
Predhovor Rút Princeovej

Časť I. Požehnania a kliatby
Úvod k časti
Kapitola 1: Zápas s tieňmi
Kapitola 2: Neviditeľné bariéry
Kapitola 3: Ako pôsobia požehnania a kliatby
Kapitola 4: Zoznam Mojžišových požehnaní a prekliatí
Kapitola 5: Sedem znakov prekliatí

Časť II. Žiadna kliatba nepôsobí bez príčiny
Úvod k časti
Kapitola 6: Falošní bohovia
Kapitola 7: Rôzne morálne a etické hriechy
Kapitola 8: Antisemitizmus
Kapitola 9: Zákonníctvo, telesnosť, odpadlíctvo
Kapitola 10: Krádež, krivá prísaha, okrádanie Boha
Kapitola 11: Osoby postavené v autorite
Kapitola 12: Kliatby vyrieknuté nad sebou samým
Kapitola 13: Služobníci satana
Kapitola 14: Duševné rozprávanie
Kapitola 15: Duševné modlitby
Kapitola 16: Zhrnutie druhej časti

Časť III. Od kliatby k požehnaniu
Úvod k časti
Kapitola 17: Božská zámena
Kapitola 18: Sedem krokov k oslobodeniu
Kapitola 19: Z tieňa do slnečného svitu
Kapitola 20: Násilníci po ňom siahajú
Kapitola 21: Ďalej ako vyznanie: Proklamácia, ďakovanie, chvála
Kapitola 22: Proklamácie pre trvalé víťazstvo

Dôležité dodatky
Úvod k časti
Kapitola 23: Doposiaľ nezrušené kliatby
Kapitola 24: Žehnať, alebo preklínať?

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.



Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah