NOVÉ OTVORENÉ DVERE - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
O NÁS > O AUTOROVI

NOVÉ OTVORENÉ DVERE

Keď v roku 1989 padla železná opona, DPM už malo prístup k miliónom predtým nezasiahnutých ľudí. Vysielanie v ruštine bolo založené iba na viere, pretože chýbala akákoľvek odozva. A zrazu, pádom opony prišla záplava listov.

V tom čase Bram Oosterwijk, mladý Holandaň, ktorý už pracoval vo východnej Európe, otvoril DPM kanceláriu pre východnú Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov (predtým ZSSR). On a jeho spolupracovníci sa stretli so stovkami pastorov a mladých kresťanov, ktorí počuli rádiové vysielanie a boli hladní po ďalšom Derekovom vyučovaní. Hneď sa začali preklady kníh a odvtedy bolo vytlačených v ruštine a iných jazykoch východnej Európy jeden a pol milióna kníh.

V tom istom čase vyšla aj "Video biblická škola" používajúca "Pokladenie základov" (séria desiatich videokaziet obsahujúca zhustenú verziu knihy "Príručka Duchom naplneného kresťana") a viac ako dvadsať hodín s ďalšími základmi vyučovania.

V máji 1993 usporiadala DPM v Moskve konferenciu pre tisícku vodcov pochádzajúcich až z Magadanu (severne od Japonska). Derek priniesol svoje základné vyučovanie: kríž, vyslobodenie z kliatby, oslobodenie od démonov a krst v Duchu Svätom a duchovné dary. Navyše prišlo k mnohým zmiereniam medzi predstaviteľmi rozličných spoločenských skupín, ako aj uzdravenie hlbokých rán spôsobených životom v represívnom režime.

Derek povedal:

"Čas uctievania bol na úplne inej úrovne od všetkého, čo som doteraz zažil. Ľudia boli takí nadšení! Spievali by pieseň "Ježiš Kristus je Pán" dvadsaťkrát. Boli takí hladní po Božom Slove! Je privilégiom učiť takýchto ľudí!"

V nasledujúcom roku bolo v bývalom Sovietskom zväze začatých tridsaťštyri biblických škôl. O rok nato boli Derek a Rút v Alma-Ate v Kazachstane v strednej Ázii na podobnej konferencii usporiadanej pre ľudí južnej časti bývalého Sovietskeho zväzu.

Derek si spomína na všetko do roku 1990, kedy si vzal čas na oddych, keď povedal Bohu:

"Dávam Ti toto všetko Pane. Každú knihu, každú audiokazetu, každé video, každé rádiové vysielanie, všetko, čo som vyprodukoval alebo vyprodukujem. Nie je to viac moje. Nechávam to v Tvojich rukách, aby si s tým robil čokoľvek chceš."

Od toho času dosah služby narástol nezrovnateľným spôsobom.

Ďalším príkladom je Indonézia. Od roku 1990 publikovala DPM viac ako tristotisíc kópií Derekových kníh vo viac ako tridsiatich tituloch. Kazety s jeho vyučovaním sú kopírované a distribuované v Indonézii, plánuje sa rovnako preklad rozhlasového vysielania.

Ďalšou rapídne rastúcou službou je práca v Indii, kde bolo preložených do tamilčiny, hindčiny, jazyka tegulu a niektorých menšinových jazykov dvanásť kníh. V súčasnosti sa plánuje vydanie stoviek tisícov kníh, ktoré majú byť distribuované indickými spolupracovníkmi vo veľkých mestách a okolitých národoch.

Dramatickými spôsobmi sa otvorili dvere k distribúcii Derekových materiálov v španielčine cez Latinskú Ameriku. V roku 1995 začala DPM legálne tlačiť knihy na Kube na vládnych tlačiarenských strojoch. Derek a Rút tam prvý raz slúžili koncom roka 1996. Takisto sa zúčastnili na veľkej konferencii v Bogote, v Kolumbii, roku 1997, kde prišli k Pánovi stovky ľudí. V španielčine bolo vydaných šestnásť Derekových kníh a tisícky kaziet. DPM má distribútorov na Kostarike, na Kube, vo Venezuele a iných latinsko-
amerických krajinách. Vydávajú sa tiež knihy v brazílskej portugalčine.

Aj dvere na Stredný východ sa otvárajú čoraz širšie. V Turecku sa konala konferencia v roku 1995 a v Bahrajne v roku 1996. Derekove rozhlasové vysielanie v arabčine zo Seychelských ostrovov a z Libanonu zasahuje celý Stredný východ. Šesť nových kníh v arabčine sa rýchlo šíri. V Bielorusku (republike bývalého Sovietskeho zväzu) začala DPM v júni 1997 s video konferenciou. Tímy, ktoré sa postarali o modlitby za ľudí, živé chvály a službu hlásili, že dopad Derekovho vyučovania touto formou bol taký silný, ako keby vyučoval sám v osobe.

Je nemožné zaznamenať dopad služby v Čínskom vnútrozemí, kde podľa odhadov prichádza k Pánovi denne zhruba dvadsaťpäťtisíc ľudí. Súčasne s rozhlasovými vysielaniami bolo preložených mnoho Derekových kníh. Do dnešného dňa bolo v Číne vytlačených 6 miliónov kníh. Avšak dopyt po knihách je nespočetne vyšší ako ponuka. Príčinou je nedostatok finančných zdrojov.

Veľký nárast v službe nastal vďaka ľuďom, ktorí pracujú spoločne s Derek Prince Ministries. Výkonný riaditeľ DPM International, Dávid Selby (manžel Derekovej dcéry Anny), bol s Derekom od roku 1971. Okrem kancelárie v Charlotte v Južnej Karolíne, USA, sú národné kancelárie v Austrálii, Kanade, Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Novom Zélande, Singapure, južnej Afrike, Švajciarsku a Veľkej Británii. Každá kancelária bola založená človekom, ktorý počul Božie volanie o rozšírení tejto služby v jeho vlastnom národe a na žatevných poliach sveta. Každá kancelária je vedená správnou radou alebo riaditeľmi, ale medzinárodná rada, ktorej zakladateľom bol Derek, nesie zodpovednosť za celosvetovú koordináciu a plánovanie.

Vízia DPM je zhrnutá v motte: "Zasiahnuť nezasiahnutých, vyučiť nevyučených!"


Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah