PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 24 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JÚNPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 5:13, NIV

„Lebo Ty žehnáš spravodlivých, ó, Hospodine; svojou priazňou ich obklopíš ako štítom.“

Jedna vec je istá - Boh žehná spravodlivých. Mnohými vecami, na ktoré sme sa kedysi zvykli spoliehať, si dnes už tak istí byt nemôžeme. Mnohé miesta, v ktorých sme hľadali bezpečie a istotu, nás sklamali a zradili. Politické a finančné riešenia sa v súčasnosti akoby rúcali. Napriek tomu všetkému si jednou vecou v živote  môžeme byť stále istí: Boh žehná spravodlivých. Potrebujeme urobiť všetko preto, aby sme sa uistili o tom, že sú naše životy pred Bohom v poriadku a že spĺňame podmienky na prijatie Pánovo požehnania, ktoré pripravil výlučne pre spravodlivých.

Žalmista ďalej pokračuje slovami: „Svojou priazňou ich (spravodlivých) obklopíš ako štítom.“ Božia priazeň je určená pre spravodlivých keď kráčame v Jeho spravodlivosti, Jeho priazeň je ako štít, ako ochrana vôkol nás, ktorá nás kryje pred údermi života. Chráni nás pred tlakmi a nepriateľskými silami, ktoré sú nad naše sily. Chráni nás pred ujmami, nebezpečenstvom a zlom. Akým požehnaním je kráčať v Božej priazni, poznať Jeho prítomnosť a Jeho priazeň vôkol nás, ktorá je nám ako štít! Pamätaj, jednou vecou si môžeš byť v živote stále istý: Boh žehná spravodlivých.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah