PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 19 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > MÁJPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 31:16, ROH

„V Tvojich rukách sú moje časy…“

Akým prenikavým a požehnaným zjavením je skutočnosť, že Boh má v našich životoch absolútnu kontrolu nad všetkými časmi. Je jedinou osobou v celom vesmíre, ktorá má úplnú kontrolu nad časom.

Nádherne to demonštrujú nebeské telesá. Nespočetne milióny miliónov hviezd sa pohybujú vesmírom s absolútnou presnosťou. Prorok Izaiáš hovorí, že Hospodin každú z nich volá po mene a všetky sú prítomné, žiadna z nich nechýba. Slnko nikdy nezapadá neskoro ani nevychádza priskoro. Astronómovia dokážu vypočítať presnú pozíciu každého nebeského telesa zo vzdialenej minulosti i ďalekej budúcnosti.

Boh má absolútnu kontrolu nad časom. To, čo si Dávid uvedomil, keď vyriekol tieto slová, bolo nasledovné: Boh má absolútnu kontrolu nad každým časom v našich životoch. Nikdy nemešká, nikdy nepríde skoro, má čas na každú situáciu a každú okolnosť. Ak by sme odovzdali svoje životy plne do Jeho rúk, zistili by sme, že naše časy sú v Jeho rukách. Akou úľavou z tlaku a napätia je vedomie toho, že Boh má v našich životoch kontrolu nad faktorom času. Naše časy sú v Božích rukách.
 


Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah