SPOMIENKA NA RÚT PRINCEOVÚ - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
O NÁS > O AUTOROVI

SPOMIENKA NA RÚT PRINCEOVÚ

Po mnohých týždňoch boja s infekciou v tele za tichého spevu židovských chválospevov okolo ôsmej hodiny Jeruzalemského času v utorok 29. decembra 1998 odišla Rút Prince domov do prítomnosti Ježiša Krista.

Rodina a priatelia sa zišli v štvrtok ráno, 31. decembra, v Christ Church v starom meste Jeruzalema, aby sa rozlúčili s Rút a potešili Dereka. Rozjímajúc o vplyve Rutinho života predniesol Derek veľmi dojímavú pohrebnú reč. Dokázal prijať Božie načasovanie jej odchodu domov k Pánovi a vzdal vďaku Pánovi za Jeho vernosť a lásku, ktorá bola vyliata cez všetkých svätých.

Kým všetci zhromaždení prišli, aby pozdvihli a podporili Dereka, bol to on, ktorý svojou silnou a zrelou vierou podporil všetkých zhromaždených. Po obrade bola Rút pochovaná v Jeruzaleme.

Spomienkové bohoslužby sa konali v Londýne, v Anglicku, 6. februára a v Charlotte, North Carolina, USA, 13. februára 1999.

Počas dvadsiatich rokov ich manželstva Rút verne slúžila Derekovi, akokoľvek len mohla. Raz poznamenala:

"Robím to, k čomu som bola stvorená. Boh učinil ženu, aby bola pomocníčkou mužovi. Považujem to za veľkú výsadu, že môžem pomáhať svojmu manželovi naplniť jeho povolanie v Bohu."

Modlitby Rút a jej podiel na tejto službe nám budú všetkým chýbať.

Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah