PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 26 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JÚLPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 8:3 NIV

„Z pier detí a detí si nariadil chválu kvôli svojim nepriateľom,
aby bol umlčaný nepriateľ i pomstiteľ.“

Jednu z vecí, ktorú si môžeme všimnúť pri čítaní Dávidových žalmov, je to, že Dávid veľa hovorí o svojich nepriateľoch. Ak niekto kedy mal nepriateľov, tak to bol práve kráľ Dávid. Porozumel však tajomstvu, ako sa s nimi vysporiadať. Naučil sa tajomstvu privolávania Božej prítomnosti a Božej pomoci, a práve v tomto verši odkrýva toto tajomstvo veľmi proste – je ním prinášanie chvály Bohu.

Dávid hovorí, že „Boh nariadil z pier detí a nemluvniat chválu.“ Na prirodzenej rovine patria deti a nemluvňatá medzi tých najslabších. Keď však chvála prichádza z úst tých najslabších, jej dôsledkom dochádza k umlčaniu nepriateľa a pomstiteľa. Biblia nám tak jasne ukazuje, že každý z nás má nepriateľa, pomstiteľa, ktorý sa nás usiluje zničiť. Jeho meno je satan – diabol, žalobca bratov. Diabol vždy skresľuje obraz o nás, skresľuje a prekrúca všetko, čo robíme, je vždy proti nám a obviňuje nás pred samotným Božím trónom.

Ako ho môžeme zastaviť? Ako ho môžeme umlčať? Odpoveď znie: chválou. Keď chvála vystupuje k Bohu, dochádza v tom čase k umlčaniu satana. Chvála umlčuje jeho obviňovania. Zatvára jeho ústa a vtedy máme voľný, ničím nebránený prístup k Bohu. Vtedy môžeme žiť svoj život bez neustáleho odsudzovania satanovými obviňovaniami. Pamätaj, že chvála je tou cestou, ako strhnúť Boha na svoju stranu proti diablovi.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah