PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 22 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JÚNPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 16:7, ROH

„Dobrorečiť budem Hospodinovi, ktorý mi radí, ba ešte i v noci ma vynaučujú moje ľadviny.”
 
Žalm 16:7, NIV

„Chváliť budem Hospodina, ktorý mi dáva radu; ba ešte aj v noci ma vyučuje moje srdce.“

S  týmito Dávidovými slovami sa dokážem úplne stotožniť. Viem, čo to znamená mať prístup k Hospodinovej rade, a cením si ju nado všetku ľudskú múdrosť. Tak mnoho krát sa v mojom vlastnom živote osvedčila byť spoľahlivou. V knihe proroka Izaiáša je Hospodin opísaný ako predivný či úžasný Radca. Radca, ktorý je na vyššej úrovni ako je úroveň ľudskej múdrosti, ľudského porozumenia a ľudského poznania. Som tak rád, že mám prístup k Hospodinovej rade.

A rovnako sa dokážem stotožniť so slovami, ktoré Dávid vyslovuje v nasledujúcom riadku. „Ba aj v noci ma vyučuje moje srdce.“ Tak často - keď mám nejaký nevyriešený problém - skôr, ako si ľahnem spať, ho odovzdám Pánovi. V noci ma Pán zobudí a v tej najhlbšej hĺbke môjho srdca, uprostred ticha noci, ku mne hovorí svojim tichým hlasom. Ukazuje mi odpoveď na daný problém.

Ó, aké dobré je vedieť, že máš prístup k Hospodinovej rade, keď si prišiel na koniec svojich vlastných schopností, keď si už úplne všetko prehodnotil a nič z toho ti nedáva zmysel. Keď sa vo svojom živote dostaneš do slepej uličky a nevieš, ktorým smerom sa ubrať, pamätaj, že Pán je predivný Radca. Choď k Nemu, odovzdaj Mu tvoju situáciu, tvoj problém a On ti svojím predivným spôsobom ukáže riešenie.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah