PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 10 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > MARECPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 119:63, NIV
 
„Som priateľom všetkým, ktorí sa Ťa boja, a tým, ktorí nasledujú Tvoje nariadenia.“
 
Keď niekomu povieš, že si kresťan, aká otázka zvykne nasledovať? Akého si vierovyznania? Do akej cirkvi chodíš? Si baptista, metodista, luterán, katolík? Vieš, myslím si, že Boha tieto nálepky nezaujímajú natoľko, ako niektorých ľudí.
 
V svojom živote som dospel do bodu, keď sa mi nepáči, keď ma škatuľkujú podľa nejakej denominačnej nálepky. Nechcem, aby ma ľudia dávali do nejakej škatuľky s komentárom: „Tu patríš,“ pretože po tomto už nemajú veľmi o čom premýšľať. Premýšľanie nechávam na ľuďoch. Som rád, keď musia trochu hádať.

Keď sa ma niekedy ľudia opýtajú: „Akého ste vierovyznania, do akej cirkvi chodíte?“ Vtedy rád odpovedám ako žalmista: „Som priateľom všetkým, ktorí sa boja Boha, tým, ktorí plnia jeho nariadenia.“ Nie je to už vecou škatuľkovania, ale vecou postoja srdca a životného smerovania. Skutočne môžem povedať, že som druhom všetkých, ktorí sa boja Boha a milujú Ho; všetkých, ktorí plnia Jeho nariadenia. Na denominačnej nálepke nezáleží. To, čo je naozaj podstatné, je postoj srdca a smerovanie života. Chcem stáť v zástupe s tými, čo skutočne milujú Boha a slúžia Mu, a to bez ohľadu na kresťanské vierovyznanie alebo denominačnú nálepku.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah