PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 3 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JANUÁRPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 113:5-9
 
„Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý tróni tak vysoko?! A ktorý sa znižuje, aby videl veci na nebi i na zemi?
Vyzdvihuje núdzneho z prachu; z hnoja vyvyšuje chudobného, aby mu dal sedieť s kniežatami, s kniežatami svojho ľudu. Dáva, aby neplodná obývala dom a bola radujúcou sa matkou synov. Halleluja!“
 
V Božej prirodzenosti existujú dve stránky, ktoré sú zdanlivo od seba odlišné, a predsa sú v Ňom tak krásne zlúčené. Tou prvou je Jeho vznešený majestát – On tróni na výsostiach, ďaleko nad zemou. Tou druhou je Jeho láskyplný súcit a záujem o biednych a núdznych. Ten istý Boh, ktorý tróni na výsostiach, dvíha slabého z prachu. Vyvyšuje chudobného zo smetiska, aby ho usadil medzi kniežatá. Stará sa o neplodnú a usadí ju do domu ako natešenú matku synov.
 
Často krát o Bohu premýšľame ako o prísnej osobe vzbudzujúcej rešpekt. Áno, v skutočnosti je taký; no v Jeho charaktere môžeme nájsť aj inú stránku. Je tak nežný, súcitný a ochotný znížiť sa: skláňa sa až k tým, čo sú najnižšie, a má zaľúbenie v ich vyvýšení do pozície po svojom boku. Preto ak sa cítiš slabý, bezvýznamný alebo je v tvojom živote vážna núdza, nebuď znechutený. Pamätaj na Božie nežné zľutovanie a súcit.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah