PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 9 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > MARECPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 112:5-7,9 (ROH)
 
„Dobrý človek sa zmilováva a požičiava, riadi svoje veci spravodlivým súdom. Lebo sa nepohne na veky; spravodlivý bude vo večnej pamäti. Nebojí sa zlej zvesti; jeho srdce stojí pevne; dôveruje Hospodinovi. Jeho srdce je upevnené; nebude sa báť, až sa i pozrie na svojich protivníkov. Rozsýpa, dáva chudobným; jeho spravodlivosť stojí na večnosť; jeho roh sa vyvýši v sláve.“
 
Biblia hovorí o štedrosti vždy v dobrom, no pre lakomstvo nemá jediného dobrého slova. Učí, že rozumná a rozvážna štedrosť je cestou k požehnaniu a hojnosti, ale lakomstvo vedie k chudobe.
 
Keď žalmista hovorí: „Lebo sa nepohne na veky; spravodlivý bude vo večnej pamäti,“ vykresľuje nám obraz spravodlivého muža. Aké príčiny stálosti môžeme u takéhoto muža objaviť? Je štedrý, požičiava bez obmedzenia, rozsýpa štedro a dáva chudobným. Preto žalmista hovorí: „Jeho spravodlivosť trvá naveky.” Verím, že mnohí z nás si v dnešnej dobe potrebujeme pripomenúť, aký kľúčový – čo do spravodlivosti – je náš postoj k chudobným a núdznym. Boh nemá čo dobre povedať o tých, čo prehliadajú plač a núdzu biednych. Pamätaj, že je to nevyhnutné pre ustanovenie našej spravodlivosti.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah