PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 20 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > MÁJPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 30:3, ROH

Hos­podine, môj Bože, po­kor­ne som volal na Teba, a uzd­ravil si ma.“

Jednou z vecí, ktorou ma Biblia požehnáva, je jej nesmierna jednoduchosť. Prichádza s tými najprenikavejšími výrokmi s použitím najjednoduchších a najkratších slov. Pozrime sa spoločne na nasledovný výrok: Hos­podine, môj Bože, po­kor­ne som volal na Teba, a uzd­ravil si ma.“ Prostredníctvom týchto jednoduchých slov je vyjadrená úžasná pravda.

Zaujímalo by ma, či si uvedomuješ, že Boh je Lekárom svojho ľudu. V druhej knihe Biblie, v knihe Exodus, Boh hovorí: „Ja som Hospodin, ktorý ťa uzdravuje.“ „Ja som Pán, tvoj lekár.“ A v Novej zmluve apoštol Jakub vo svojom liste píše: „Je niek­to medzi vami ne­moc­ný? Nech si za­volá starších zboru, a nech sa mod­lia nad ním po­mažúc ho olejom v mene Pánovom. A mod­lit­ba viery uzd­raví chorého.”

Nosíš so sebou nejakú chorobu, nejaký telesný útlak alebo bremeno, ktoré by z teba Pán rád odňal? Napadlo ťa už volať na Hospodina? Zamysli sa nad jednoduchosťou týchto slov: „Po­kor­ne som volal na Teba, a uzd­ravil si ma.“ Smiem ti to odporučiť? Chcem povedať, že ďakujem Bohu za lekárov a zdravotné sestry a za všetkých, ktorí pomáhajú chorým a nevládnym. Ale tým konečným a definitívnym Lekárom je Boh. Prečo nepredložiť tvoj prípad Jemu? Ja som to urobil mnohokrát a On ma uzdravil. Verím, že uzdraví aj teba.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah