PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 2 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JANUÁRPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 115:17-18
 
„Nie mŕtvi budú chváliť Hospodina a žiadny z tých, ktorí zostupujú na miesto mlčania;
ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až na veky. Halleluja!“
 
Biblia vyzýva všetko stvorenie a každé tvorstvo, aby chválili Hospodina. Vyzýva tiež nebesia, zem, moria, lesy a skaly. Neexistuje nič, čo by nemalo chváliť Hospodina. Biblia hovorí o všetkých druhoch tvorov – tvoroch s krídlami, v mri, o tých, čo sa plazia, o dobytku či divej zveri. Hovorí o ľudskej rase a o všetkých jej možných postaveniach – o kráľoch, kniežatách, mládencoch i starcoch, devách či deťoch – všetci sú vyzývaní chváliť Hospodina.

V podstate existuje iba jedna kategória ľudí, ktorá nechváli Hospodina. Vieš, o koho sa jedná? Sú to mŕtvi. Iba mŕtvi Ho nechvália. Môj drahý priateľu, vieš, aký máš problém, ak nechváliš Hospodina? Si jedným z mŕtvych. Nie nevyhnutne fyzicky mŕtvych, ale duchovne mŕtvych. Oži. Začni chváliť Hospodina. Čím viac chváliš Hospodina, tým viac radosti a duchovného života zakúsiš. Začni Ho chváliť hneď teraz.
 


Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah