TVOJE SVEDECTVO - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
KONTAKT
TVOJE SVEDECTVO

Tvoje svedectvo má veľký význam tak pre teba, ako aj pre tých, ktorí ho počujú! V Knihe Zjavení Jána 12:11 apoštol Ján píše: "Ale oni nad ním (diablom) zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti." Základom víťazstva v živote každého kresťana je KRV PÁNA JEŽIŠA KRISTA. Druhým dôležitým činiteľom je SLOVO NÁŠHO SVEDECTVA, ktoré je potvrdzované našim charakterom, ktorý odráža naše postoje voči Bohu, našim blížnym i sebe samému.

Ak ťa Pán Ježiš požehnal prostrednícvtom Derekovho vyučovania, podeľ sa s nami o tvoju skúsenosť, čím povzbudíš tých, ktorí neúnavne pracujú na tom, aby boli ďalšie Derekove študijné materiály sprístupnené Božiemu ľudu v rodnej slovenčine. Nech je tvoj život svedectvom Božej dobroty, milosrdenstva a vernosti! Buď požehnaný - požehnaná!
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti.
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti.

Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah