PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 23 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JÚNPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 5:4
„Hospodine, ráno čo ráno počuj môj hlas; ráno čo ráno ti predkladám moje prosby a očakávam v nádeji na Teba.“

Ako začínaš svoj bežný deň? Začína tvoj deň v hnaní, v zmätku, v závale povinností a v snahe robiť tri rôzne veci naraz? Máš často pocit, že melieš z posledného, že si prchký, nahnevaný na svoju manželku či manžela, karhajúci deti, nepokojný, ustráchaný a zmätený? Vstupuješ do dňa nepripravený, neozbrojený a neistý tým, či zvládneš to, čo je pred tebou? Príčinou je fakt, že si deň nezačal správne.

Vezmi si príklad od Dávida, ktorý hovorí Hospodinovi: „Hospodine, ráno čo ráno počuj môj hlas.“ Prvé, čo Dávid každé ráno robieval, bolo, že pozdvihoval svoj hlas k Hospodinovi.
 
Potom pokračuje: „... ráno čo ráno ti predkladám moje prosby a očakávam v nádeji na Teba.“

Toto je ten rozumný a správny spôsob, ako začať deň: pozdvihnúť v modlitbe svoj hlas k Hospodinovi a zložiť pred Ním svoje prosby. Predlož pred Neho veci, ktoré v daný deň musíš urobiť. Odovzdaj Mu problémy a ťažkosti, ktoré predvídaš, a tak budeš schopný očakávať v nádeji podobne ako David. Nebudeš ustarostený ani ustráchaný. Budeš očakávať na zodpovedanie svojich modlitieb, ktoré si ráno predložil Bohu. Pamätaj: v tomto leží tajomstvo úspechu. Začni každý deň tým, že dovolíš Bohu počuť tvoj hlas.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah