DEREK PRINCE V OSEMDESIATKE - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
O NÁS > O AUTOROVI

DEREK PRINCE V OSEMDESIATKE

Istý Boží služobník povedal: "Derek hovorí o národoch sveta spôsobom, akým ja hovorím o svojich susedoch."

Derekova pružnosť a prispôsobivosť bola nezvyčajná pre človeka v takom vysokom veku. Bol kedykoľvek pripravený na zmenu v svojom životnom štýle alebo v svojom zaužívanom systéme, ak veril, že by to potešilo Pána. Táto kombinácia prispôsobivosti a absolútnej dôvery v Božiu suverenitu umožňovala Princeovcom podstupovať cesty, ktoré by boli výzvou aj pre mladších ľudí.

Koncom roka 1994 sa vybrali na svoju štvrtú celosvetovú služobnú cestu cez južnú Afriku, juhovýchodnú Áziu, Nový Zéland a Spojené štáty. O päť mesiacov neskôr sa vrátili do Jeruzalema nadšení a občerstvení všetkým, čo zažili. Derek hovorí:

"Je hodina žatvy! Dokonca v moslimských krajinách Boh zhromažďuje svojich vyvolených."

Disciplína, nadšenie, jednotnosť a dôkladnosť, ktoré charakterizovali Derekov raný život, prešli do zrelosti. Snažil sa urobiť to najlepšie, čo mohol v čomkoľvek, na čo sa podujal, pritom však uznával svoju úplnú závislosť na Bohu. Princeovci si zaistili podporu "armády" modlitebníkov, ktorí ich a prácu DPM podopierajú modlitbou. Derek otvorene priznával svoje spoliehanie sa na modlitby iných a radostne oslavoval Pána za odpovedanú modlitbu.

Derek Prince daroval každý dar, ktorý mu Boh dal, na jasné praktické vysvetlenie Biblie. Tu sú niektoré biblické pravdy, ktoré pre túto generáciu obnovil:

  • Disciplína pôstu
  • Oslobodenie od kliatieb
  • Modlitby za vládu
  • Miesto Izraela v Božom pláne
  • Oslobodenie od démonov
  • Moc proklamovania

V poslednom desaťročí často hovoril o udalostiach vedúcich ku koncu tohto veku, vykladajúc ich v svetle prorockých Písem. V svojej osemdesiatke sa Derek Prince pozrel späť na takmer päťdesiat rokov kresťanskej služby a povedal:

"Boh je verný! Nikdy som nemohol toto všetko naplánovať. Vždy som udivený, keď počujem, že ľudia poznajú moje vyučovanie v niektorých z najmenších dedín Indie alebo pozerajú moje videá na Sibíri - Boh je toho všetkého Dirigentom!
Pred viac ako päťdesiatimi rokmi na území dnešného Izraela ku mne Pán hovoril a povedal: "Povolal som ťa, aby si bol pre mnohých učiteľom Písma v pravde, viere a láske, ktoré sú v Kristu Ježišovi." Nikdy by som si nepredstavoval, koľko veľa to môže byť!
Bol tu však vývoj: najskôr som sa snažil predložiť jasnú pravdu, potom Boh zdôraznil potrebu viery a dnes je môj najvyšší cieľ vypestovať lásku v tých, ktorí počujú moje posolstvá a čítajú moje knihy. Verím, že môžem zasiahnuť ešte oveľa viac ľudí. Neplánujem odísť do dôchodku. Teším sa na naplnenie všetkého, čo Boh ešte má vo svojom pláne pre môj život. Dokázal sa verným počas viac ako päťdesiatich rokov a ja verím, že bude verný do konca."
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah