PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 28 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JÚLPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Príslovia 6:20-22

„Ostrihaj, môj synu, prikázanie svojho otca
a neopusti naučenia svojej matky;
priviaž si ich na svoje srdce, aby tam boli ustavične;
oviň si ich okolo svojho hrdla.

Keď budeš chodiť, bude ťa to vodiť;
keď budeš ležať a spať, bude strážiť nad tebou,
a keď sa prebudíš, bude to rozprávať s tebou.“

V týchto veršoch sa k nám Boh prihovára ako k svojim deťom. Hovorí nám, že Jeho prikázania a Jeho inštrukcie sú niečím živým. Nie sú iba slovami na papieri. Nie sú len abstraktnými myšlienkami či konceptmi, ale sú niečím, čo nás bude sprevádzať, ak k ním priľneme a ak ich do seba vstrebáme.

Presvedčil som sa o pravdivosti týchto slov, keď som ako vojak britskej armády na bojisku v púšťach Severnej Afriky spoznal Pána. Vždy som so sebou nosil svoju vreckovú Bibliu. Za každým, keď som mal chvíľku voľného času, som si ju vytiahol a začal si v nej čítať. A vtedy som si uvedomil pravdivosť týchto slov: keď som kráčal - sprevádzali ma; keď som spal - dohliadali nado mnou; keď som bdel - boli mi nablízku a hovorili ku mne. Prežíval som spoločenstvo s Bohom a v určitom zmysle som bol doslova chránený Božou prítomnosťou vôkol seba. A táto prítomnosť bola vôkol mňa vďaka môjmu postoju k Božiemu Slovu. Bol som ponorený v Jeho Slove, premýšľal som nad Jeho Slovom, zachovával som Jeho inštrukcie a Jeho prikázania.

Božie Slovo je niečím živým, niečím osobným. Nedovoľ, aby sa pre teba stalo len nejakým náboženstvom či abstraktným pojmom. Nauč sa ho žiť a chodiť s ním a dovoľ mu, aby k tebe hovorilo.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah