PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 17 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > MÁJPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 34:2-4, ROH
 
„Dob­rorečiť budem Hos­podinovi každ­ého času. Jeho ch­vála bude nep­res­taj­ne v mojich ús­tach.
V Hos­podinovi sa bude ch­váliť moja duša, čo keď po­čujú po­kor­ní, budú sa radovať.
Zvelebuj­te so mnou Hos­podina, a vy­vyšuj­me spoločn­e Jeho meno!“

Je podivuhodné, že z úst nejakého človeka vôbec môže takýto výrok vyjsť. „Dob­rorečiť budem Hos­podinovi každ­ého času. Jeho ch­vála bude nep­res­taj­ne v mojich ús­tach.” O čo viac, keď si prečítame úvodné slová tohto žalmu.

V úvode sa spomína, že Dávid napísal tieto slová v čase, keď pred kráľom Abimelekom hral pomäteného (Abimelek ho z tohto dôvodu vyhnal preč). Dávid bol v skutočnosti v ohrození života. Nachádzal sa v dvorane pohanského kráľa, ktorý bol už len svojím pôvodom prirodzeným nepriateľom Dávidovho ľudu, Izraela. Dávid bol už predtým nútený utiecť pred kráľom svojho vlastného ľudu – Saulom.  Bol utečencom pred svojim vlastným ľudom, a rovnako utečencom v dvorane pohanského kráľa, ktorý mu mohol v ktoromkoľvek okamihu siahnuť na život. Pre záchranu vlastného života musel hrať pomäteného, aby Abimelekovi, pohanskému kráľovi, nestálo zato vziať mu jeho život. A v tejto situácii Dávid povedal: „Dobrorečiť budem Hospodinovi každ­ého času. Jeho ch­vála bude nep­res­taj­ne v mojich ús­tach.“ Chcem ti povedať, že neexistuje situácia, v ktorej by nebolo vhodné chváliť Hospodina.

Pozrime sa, čo Dávid hovorí v štvrtom verši: „Zvelebuj­te so mnou Hos­podina, a vy­vyšuj­me spoločn­e Jeho meno!“ Nechám ťa aby si popremýšľal nad slovami tohto žalmu. „Zvelebuj­te so mnou Hos­podina, a vy­vyšuj­me spoločn­e Jeho meno!“Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah