PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 16 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > APRÍLPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 34:8
 
„An­jel Hos­podinov táborí vôkol tých, ktorí sa Ho boja, a vy­tr­huje ich.“
 
Veríš v existenciu anjelov? Chcem, aby si vedel, že ja áno. Verím tomu, že existujú myriady myriád dobrých anjelov, ktorí nesú zodpovednosť za Boží ľud. Na inom mieste Písma sa píše, že Boh nad nami ustanoví svojich anjelov, aby nás strážili na všetkých našich cestách. Som presvedčený, že potrebujeme starostlivosť, ochranu a podporu anjelov. Teším sa z vedomia toho, že kdekoľvek idem, je tam aj Boží anjel, ktorý okolo mňa táborí a vyslobodzuje ma.

V Starej zmluve bol prorok zvaný Elizeus, ktorý bol v istej chvíli v meste obliehanom obrovskou nepriateľskou armádou, ktorá ho prišla zajať. Jeho sluha vyšiel na strechu, aby mu ukázal tu nesmiernu početnosť nepriateľskej armády. Elizeus sa však modlil za tohto mladého sluhu nasledovným spôsobom: „Hospodine, otvor tomuto mladému mužovi oči“. Keď sa mu otvorili oči, uvidel okolo proroka Elizea Božie vojsko, ktoré bolo počtom omnoho väčšie a silou nekonečne mocnejšie, než invázna nepriateľská armáda.

Verím, že keby Boh otvoril naše oči, videli by sme, že je to pravdou aj v dnešnej dobe. Tých, ktorí sú s nami, je viac, ako tých, ktorí sú proti nám. Na našej strane máme obrovskú neviditeľnú armádu. Nechajme sa tým povzbudiť, naberme odvahu a počítajme s prítomnosťou Hospodinových anjelov, ktorí táboria vôkol nás, aby nás vyslobodili.
 


Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah