PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 8 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > FEBRUÁRPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 107:1-2

„Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo Jeho milosť trvá na veky.
Nech tak povedia vykúpení Hospodinovi, ktorý ich vykúpil z ruky protivníka.“

Toto je jedna z podmienok vykúpenia, ktorú mnohí z nás prehliadame. Potom, čo sme prijali Božie výhody, požehnania a  milosti, potom, čo pre nás urobil ohromné veci, potom, čo nás vykúpil z ruky nepriateľa (samozrejme, tým nepriateľom je diabol, nepriateľ človeka, nepriateľ našich duší a našich tiel). Keď Boh pre nás zaobstaral vykúpenie skrze Pána Ježiša Krista, pamätajme, čo sa od nás očakáva: „Nech tak povedia vykúpení Hospodinovi.“ Mame smelo prehlásiť realitu nášho vykúpenia. Nemáme o tom mlčať. Máme to vyhlasovať svojimi perami: sme vykúpení, vykúpení z ruky diabla, vykúpení krvou Ježiša Krista.

V Novej zmluve čítame: „V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov.“ Apoštol Pavol nám v Liste Rimanom pripomína, že nestačí veriť srdcom; hovorí: „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“ Je dobre veriť srdcom, ale pamätaj, že to nestačí. Musíš vyznávať  – musíš svojimi ústami nahlas hovoriť, čomu veríš vo svojom srdci. Slova tvojich úst musia byť v súlade s Božím slovom v Písme; a keď sú tvoje slová v súlade s Božími slovami, vtedy máš skutočne plnosť vykúpenia. „Nech tak povedia vykúpení Hospodinovi.“Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah