PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 27 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JÚLPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Príslovia 9:10-11

„Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova,
a známosť Najsvätejšieho je rozumnosťou.

Lebo mnou, hovorí múdrosť,
sa rozmnožia tvoje dni, a pridajú ti rokov života.“

Tieto slová obsahujú slovné spojenie, ktoré ma vždy dokázalo upútať nezvyčajným spôsobom. Mám na mysli slovné spojenie „známosť Najsvätejšieho“. Predstavujem si tu akési miesto spoločenstva a vzťahu s Bohom, kde Ho spoznávame takého, aký naozaj je. A ak Ho spoznáme týmto spôsobom, zistíme, že On je naozaj Najsvätejší.

Svätosť je Božia vlastnosť, ktorú v skutočnosti nevlastní v rovnakej miere žiadne z Jeho stvorení. Som presvedčený, že hlavným životným cieľom človeka je poznať Boha, toho Najsvätejšieho. Verím tomu, že z poznania Boha pochádza múdrosť, ako aj dočasné pozemské požehnania života – to všetko však musí byť v správnom poradí. Neženieme sa za požehnaniami, za pozemským šťastím, ale za poznaním Boha – tohto Najsvätejšieho. Až vtedy nám Boh hovorí: „Lebo mnou, hovorí múdrosť, sa rozmnožia tvoje dni, a pridajú ti rokov života.“

Nech sa tvojim životným cieľom stane poznanie Boha. Ježiš povedal: „A to je ten večný život, aby poznali Teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Ján 17:3). Z tohto poznania pramení život, život v hojnosti, život v čase i život vo večnosti.


Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah