ZASIAHNÚŤ NEZASIAHNUTÝCH - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
O NÁS > O AUTOROVI

ZASIAHNÚŤ NEZASIAHNUTÝCH

V roku 1958 Derek Prince sedel pri Viktóriinom jazere v západnej Keni. Derek hovorí:

"Otvoril som si Novú zmluvu náhodne v Evanjeliu podľa Matúša 24:14: "Toto evanjelium kráľovstva bude kázané po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec." Zdalo sa, akoby boli slová napísané na oblohe."

"Potom ku mne Boh prehovoril: "Toto je prvoradá priorita pre môj ľud v tomto case."
Odpovedal som: "Teraz som plne odovzdaný vyučovaniu, ale keď dooriem túto brázdu, prosím, zosúlaď môj život s Tvojimi prioritami."

"O dvadsať rokov neskôr som videl, ako Boh odpovedal na túto modlitbu. V roku 1978, keď som sa oženil s Rút, sa moja služba začala viac zosúlaďovať s Božími prioritami. Vo februári 1979, len štyri mesiace po tom, ako sme sa vzali, začalo moje každodenné rádiové vysielanie. Relácia "Dnes s Derekom Princeom" bola vysielaná na ôsmich staniciach v Spojených štátoch. Slovo, ktoré mi dal Boh, znelo: "Prehlasuj! Krátke, jednoduché posolstvá, ľahko pochopiteľné, prehlasujúce základné biblické pravdy."

Rádiové vysielanie sa šírilo a zasiahlo prevažnú časť veľkých miest v Spojených štátoch, ako aj mnoho menších miest. Napriek tomu najdramatickejší nárast nastal mimo Spojených štátov. V roku 1982, keď Boh zabezpečil finančnú podporu na program cez poslucháčov a priateľov služby, Derek a Rút čelili ďalšej výzve: zasiahnuť tých, ktorí nemali inú možnost počuť Božie Slovo. Začali vysielať v angličtine v štátoch Karibiku, Indii, v Strednej a Južnej Amerike.

Neskôr, v roku 1982, mal iný Angličan slovo od Boha. Ross Paterson, ktorý bol tiež absolventom Cambridgeskej univerzity a predtým bol misionárom v Tajvane, počul Boha hovoriť: "Zober Dereka Princea do Číny." Napriek tomu, že ho Ross nikdy nestretol, skontaktoval Dereka a Rút a povedal im o svojej vízii spolupracovať s "Rádiom ďaleký východ", prekladať a vysielať program v mandarínčine.

V apríli 1984 sa toto vysielanie nazvané "Živá obeť" začalo šíriť naprieč komunistickou Čínou. Derek Prince dostal čínske meno Ye Guang-
Ming, čo znamená "jasné svetlo".

Neskôr bol tento program preložený do kantončiny, amoyčiny, šanghajčiny a swatowčiny. Medzitým, v decembri 1986, začal vysielanie ďalší program "Robotník Boh schvaľuje" obsahujúci materiál zo všetkých Derekových kníh a kaziet a bol určený predovšetkým na prípravu vodcov v Číne. Tieto posolstvá dnes zasahujú celú Čínu, Hong Kong a prevažnú časť juhovýchodnej Ázie.

V roku 1983 sa služba ocitla vo finančných ťažkostiach. Predaj kníh a audio nahrávok v Spojených štátoch poklesol a každý mesiac chýbalo pre rozhlasové vysielanie okolo dvadsať tisíc dolárov. Ako čakali na Boha, Derek spomína:

"Boh jasne hovoril Rút a mne, aby sme neboli ustarostený o predaj mojich materiálov a rozdali ich zadarmo rodákom a misionárom v treťom svete a za železnou oponou, ktorí nemali prostriedky, aby si ich zakúpili. V roku 1984 sme začali kontaktovať dvadsiatich troch vodcov v ôsmich národoch a ponúkli sme im moje knihy a kazety zadarmo. Takisto sme ich požiadali, aby nám napísali aj mená iných vodcov, ktorí by mohli mať úžitok z takéhoto materiálu."

Od tohto malého začiatku boli rozdané státisíce kníh, audio a videokaziet tisícom vodcov v 120 národoch. Program "Global Outreach" (t.j. Celosvetový misijný program) otvoril dvere každého druhu. Ako národní vodcovia čítali knihy a vyučovali ich obsah, chceli ich mať preložené do svojich jazykov pre svojich vlastných ľudí. Toto bol začiatok prekladateľskej stránky služby, ktorá dnes robí tieto knihy dostupnými v takmer sedemdesiatich jazykoch.

Ako sa služba Derek Prince Ministries (DPM) začala rozrastať prostredníctvom rádia, kníh a kaziet, Derek a Rút čoraz viac cestovali po Spojených štátoch, Európe a južnej Afrike s osobnou službou. Potom sa začali otvárať dvere v menej privilegovaných národoch.

V apríli 1984 leteli v malom lietadle z Lusaky v Zambii cez stovky kilometrov krovinového porastu do severozápadnej provincie. Na tomto odľahlom mieste (blízko hraníc Angoly a Zairu) sa zhromaždilo takmer sedemtisíc ľudí, aby počuli Božie Slovo.

Tam, pod vysokými stromami, v amfiteátri na úpätí vrchu pripravenom iba pre tú príležitosť, bol Derek schopný rozvinúť dôkladné vyučovanie základov. Derek spomína:

"Začal som krížom. Ježiš vzal to všetko zlé, ktoré patrilo nám, aby sme my mohli prijať všetko dobré, čo patrilo Jemu ako bezhriešnemu Božiemu Synovi."

V nasledujúcich dňoch kázal o vyslobodení od prekliatí, oslobodení od démonov, krste v Duchu Svätom a daroch Ducha Svätého. Derek hovorí:

"Afričania sú takí hladní po vyučovaní! Budú sedieť a robiť si poznámky tak dlho, ako dlho budete kázať. Ak skončíte po dvoch hodinách, opýtajú sa: Prečo končíte tak skoro?"

Afričania žijú so satanským nadprirodzenom a boli nadšení a potešení spoznať realitu o Božej nadprirodzenej moci. Zachránených, uzdravených, oslobodených, pokrstených vo vode a v Duchu Svätom boli tisíce. O rok neskôr priniesol Derek ten istý typ posolstiev moslimom v meste na juhu Pakistanu, kde málokto predtým videl človeka zo západu. Aj tam známosť satanskej  nadprirodzenej moci pripravila miestnych na spasenie, uzdravenie a oslobodenie.

Pretože Derek a Rút Princeovci žili v Jeruzaleme a ich medzinárodná kancelária bola v Spojených štátoch, bolo pre nich prirodzené a ekonomické cestovať okolo sveta v službe od jednej základne k druhej. Prvá takáto cesta začala koncom roku 1984 a trvala tri mesiace. Počas druhej cesty v roku 1987 slúžili päť mesiacov, po prvý raz aj v Indonézii a Malajzii.

Z tejto cesty si zaslúži zvláštnu pozornosť Papua Nová Guinea. Derek zistil, že Wycliffovi prekladatelia a vodcovia "Youth with a Mission" (Mládež na misii) použili jeho sériu kníh o základoch na vyučovanie tisícov miestnych, ktorí reagovali na evanjelium od okamihu ako ho počuli. Miestni ľudia sa pozerali na Dereka ako na "otca" a návšteva bola sponzorovaná prostredníctvom "Ministers Fraternal Organization" (Organizáciou mužov v službe), mestom Port Moresby a leteckou spoločnosťou Papua New Guinea Airlines. Národná rozhlasová stanica poskytla svoje zariadenie pre zhromaždenia vonku a súčasne ich vysielala v priamom prenose. Derek povedal:

"Videl som ovocie mojej služby v krajine, o ktorej som ani nesníval, že ju navštívim. Mladí miestni vodcovia boli prospešní misionárom a Pánovi Ježišovi."

Aby Dereka poctili na jeho sedemdesiatku, priatelia z piatich kontinentov poslali príspevky na naplnenie Derekovej túžby: preložiť a vysielať program v španielčine a ruštine. Španielsky program teraz zasahuje časť Južnej Ameriky a Španielska. V roku 1986 začala ruská verzia prenikať železnou oponou päť dní do týždna.

Boh konal dalším dramatickým spôsobom v roku 1987. Nemecký misionár, ktorý učil angličtinu na univerzite vo vnútrozemí Mongolska, počul reláciu "Dnes s Derekom Princeom" v angličtine, vysielanú zo Seychelských ostrovov v Indickom oceáne, šesťtisíc kilometrov vzdialených. Kontaktoval Derek Prince Ministries s otázkou, či by mohol nechať preložiť program do Mongolčiny. Toto si vyžadovalo ďalší skok vo viere, ale program bol nakoniec vysielaný v takmer rovnakom čase, ako bola vydaná prvá Nová zmluva v Mongolčine písaná moderným jazykom.

Rádiová služba rastie a terajšie projekty zahrňajú indonézštinu, jazyky ostrovov v južnom Pacifiku a východnú Európu. Okrem toho sú po celom svete prostredníctvom programu "Global Outreach Leaders" distribuované kazety anglických, čínskych, ruských a španielskych radiových vysielaní. V dnešnej dobe má viac než polovica obyvateľov planéty prístup k Derekovým biblickým vyučovaniam v svojom materinskom jazyku.

Svedectvá z mnohých národov dokazujú, že toto vyučovanie pripravuje vodcov aj laikov, aby naplnili svoje povolanie v Božom kráľovstve. Tu sú niektoré zo svedectiev:

"Logická a filozoficky trénovaná myseľ odovzdaná do Božej služby je jeden z najpresvedčivejších a najvážnejších nástrojov, ktoré existujú pre Jeho Slovo." -
J.E.C.

"Za svoj rast v kresťanskom živote vďačím pomazanému, nekompromisnému vyučovaniu, ktoré som prijal prostredníctvom tvojej služby. Je mnoho, mnoho kresťanov hľadajúcich otupenú realitu disciplíny, poctivosti, oddanosti a dennodenného umierania a tvoje posolstvá nás posilnili nie len nárokmi ale aj ukázaním veľmi jasnej cesty, ktorú máme nasledovať." -
S.C.S.

"Učinil ťa človekom jednoduchej reči. Naozaj sa snažíme vyhýbať sa používaniu frázy: Derek Prince hovorí... Vieme, že to bol Boh, ktorý to povedal, ale ty si nás naučil porozumieť mnohému, čo sme nevedeli, že Boh predtým povedal." -
P.A.

Počas 80. rokov Princeovci prešli do novej dimenzie svojej služby uzdravovania. Okolo roku 1970 prijal Derek trochu neobvyklý duchovný dar - pomáhať najmä osobám s problémami chrbta. Zvykol si pokľaknúť pred sediacou osobou a držať jej nohy v svojich rukách. Obvykle bývala jedna noha dlhšia ako druhá a kratšia noha zvykla vyrásť ako ju držal. V tom bode sa Božia uzdravujúca moc dotýkala osoby. Tisíce svedčili o prijatí zázračných uzdravení takmer každej väcšej choroby a neduhu. Derek odovzdal tento dar mnohým mladým mužom, ktorí s ním počas rokov spolupracovali.

Teraz, keď sa Rút pripojila k Derekovej službe uzdravovania, pomazanie vzrástlo a spolu boli schopní modliť sa vzkladaním rúk za mnoho ľudí. Nebolo pre nich neobvyklé modliť sa za ľudí až do polnoci (po tom ako Derek kázal hodinu alebo aj viac). Rekord dosiahli v Rotterdame v Holandsku roku 1984. Ich služba oslobodzovania trvala ráno päť hodín a večerná služba uzdravovania šesť hodín, spolu jedenásť hodín intenzívnej služby.

Na stretnutí v Pretorii v Juhoafrickej republike robil profesor teológie rozhovory s ľuďmi, ktorí schádzali dole z pódia, zaznamenávajúc si ich mená, adresy a iné detaily. Počas šesťmesačného pozorovania zistil, že okolo sedemdesiatpäť percent týchto ludí ostalo uzdravených. Takmer každý mal test viery po asi šiestich týždňoch a to bol moment, počas ktorého niektorí o svoje uzdravenie prišli. Spomínaný profesor neskôr prezentoval svoju správu ako teologickú prácu na univerzite.

Koncom 80. rokov sa začali Derek a Rút modliť za iné páry v službe, vyučujúc ich o spoločnej zhode v modlitbe na základe Evanjelia podľa Matúša 18:19 a odovzdávali im svoje dary. Tým sa ešte znásobila efektivita služby a umožnila mnohým ľuďom prijať Boží uzdravujúci dotyk.

V 90. rokoch Derek upravil svoj dôraz. Derek spomína:

"Ďakujem Bohu za každý zázrak uzdravenia a oslobodenia, ktorého som bol svedkom, ale cítim, že najnaliehavejšou potrebou Cirkvi v dnešnej dobe je svätosť. Nič mi nie je vzácnejšie, ako vidieť Ducha Svätého usvedčovať z hriechu, spravodlivosti a súdu."


Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah