PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 18 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > MÁJPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 32:1-2, ROH
 
„Blaho­slavený je ten, komu je od­pus­tené pres­túpenie, ktorého hriech je pri­krytý!
Blaho­slavený človek, ktorému Hos­podin ne­počíta ne­právos­ti, a v ktorého duchu nie je ľs­ti.“

Tento druh požehnania je prístupný každému jednému z nás. Vieš, prečo je tomu tak? Pretože nikto z nás nie je bez hriechu. V istom slova zmysle nám skutočnosť, že sme hriešnici, sprístupňuje toto požehnanie. Boh je totiž ochotný nám odpustiť naše hriechy. Je ochotný naše hriechy prikryť. Je ochotný proti nám nepočítať žiaden hriech, ak učiníme pokánie, ak sa k Nemu obrátime vo viere.

Žalmista v týchto veršoch hovorí o troch veciach, ktoré Boh urobí. Odpustí nám naše prestúpenia, prikryje naše hriechy a nebude náš hriech držať proti nám. Predsa je tu však jedna vec, ktorú Boh od nás vyžaduje. Žalmista hovorí: „... v ktorého duchu nie je ľs­ti.”

Boh od každého jedného z nás očakáva úprimnosť, čestnosť a otvorenosť. Očakáva, že sa nebudeme zahaľovať náboženskými skutkami, nebudeme sa snažiť veci ututlávať, nebudeme sa vyhovárať; ale že pokorne a úprimne uznáme, že sme zhrešili, že si zasluhujeme Boží hnev a Jeho súd, že sa odvrátime od svojho hriechu, priznáme si ho a vyznáme ho Bohu a On nám odpustí. Usilujme sa preto rozvíjať návyk úprimnosti voči Bohu.
 


Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah