POSTAVENÝ NA SKALE 2012 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > VYUČUJÚCE LISTY

PUBLIKOVANÉ: 2012

Postavený na skale 17
Balámova chyba
Derek Prince

Na prvý pohľad sa môže zdať, že príbeh veštca Baláma, zaznamenaný v Štvrtej knihe Mojžišovej, 22.-25. kapitole, nemá pre kresťanov dnešnej doby žiaden význam Pisatelia Novej zmluvy však spomínajú Baláma v troch samostatných textoch a to vždy ako varovanie. Z toho jasne vyplýva, že jeho príbeh pre kresťanov obsahuje dôležitú lekciu. Balám je zvláštnou a neobvyklou osobnosťou – záhadnou kombináciou nadprirodzených duchovných darov a skazeného charakteru. ... pokračovanie
Postavený na skale 18
Ponáraš svoju tvár do vody?
Derek Prince

Nedávno som bol silno dotknutý Hospodinovými slovami z knihy proroka Izaiáša 55:8-9: „Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky.“ Keď som premýšľal o tom, aká veľká priepasť oddeľuje Božie cesty a myšlienky od našich, mocne sa ma dotkol príbeh Gideona a jeho armády z knihy Sudcov, 6.-8. kapitoly. ... pokračovanie
Postavený na skale 19
Mnoho je povolaných ale málo vyvolených
Derek Prince

Už si spoznal niekoho, koho by si mohol nazvať rodeným vodcom? Alebo niekoho, kto je požehnaný tak nádherným hlasom, že by si povedal, že sa narodil pre to, aby spieval? Ak áno, tak si určite spoznal aj bolesť srdca, ktorá príde, ak ľudia nerobia to, k čomu sa narodili. Je veľký rozdiel medzi tým byť povolaný a byť vyvolený. Keď Kristus v Matúšovom evanjeliu 22:14 vyslovil slová: Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených“, tak nám neponúkal názor, pravdepodobnosť alebo nejakú možnosť. ... pokračovanie
Postavený na skale 20
Účel skúšok
Derek Prince

„Čo je smrteľný človek ... že ho navštevuješ každého rána, skúšaš ho každej chvíle?“ (Jób 7:17-18). Nie je to úžasné zjavenie, že nás Boh navštevuje každé ráno a skúša nás v každej chvíli? Keď som si to po prvý raz uvedomil, musel som si položiť otázku: „Som pripravený každé ráno prijať Božiu návštevu? Zobúdzam sa s týmto očakávaním?“ A potom som si položil ďalšiu otázku: „Prečo nás Boh skúša? Aký je Jeho zámer?“ Collinsov anglický slovník nám ponúka zaujímavú definíciu slovesa skúšať: presvedčiť sa o hodnote osoby... podrobením ju určitým skúškam. ... pokračovanie
Postavený na skale 21
Ako reagovať na skúšky
Derek Prince

Ako kresťania musíme všetci prechádzať skúškami. Môžu prísť v rôznych formách: ako zdravotné alebo finančné problémy; rozpad osobného vztahu; odmietnutie alebo prenasledovanie kvôli našej viere; nejaký dlhý tmavý tunel bez svetla na opačnom konci. V takomto čase skúšok je dôležité mať na pamäti to, že Boh sa viac zaujíma o náš charakter ako o naše úspechy či výsledky. Ako máme potom reagovať na skúšky? Najprv musíme rozlišovať medzi skúšaním a káznením. Ako krestania príliš často zlyhávame v rozpoznaní Božieho karhania. ... pokračovanie
Postavený na skale 22
Najťažšia zo všetkých skúšok
Derek Prince

V mojich dvoch predchádzajúcich posolstvách som sa zameral na skúšky prichádzajúce od Boha. V prvom vyučovaní som hovoril o skúškach a ich účele; v druhom o spôsobe, akým na ne reagovať. V záverečnom posolstve z tejto série sa zameriam na najtažšiu zo všetkých skúšok. Ak by som mal každému z vás osobne položiť otázku: „Čo považuješ za najťažšiu skúšku, ktorej kresťania čelia?“, pravdepodobne by som dostal celú paletu rôznych odpovedí. ... pokračovanie
Postavený na skale 23
Poznaj svojho nepriateľa
Derek Prince

Niekde v každom jednom z nás je hlboká túžba nakontaktovať sa na neznámy svet, na „vyššiu moc“ – na niečo väčšie, múdrejšie alebo mocnejšie, než sme my sami. Platí to pre všetkých: od tínedžerky, ktorá si číta horoskopy, cez lekára – šamana v nejakom odľahlom kmeni, ktorý ešte nikdy nevidel belocha, až po vedca skúmajúceho vesmír, ktorý sa snaží odhaliť jeho tajomstvá. Bol to sám Boh, ktorý do nás vložil túto túžbu. Ale Jeho úhlavný nepriateľ, satan, našiel spôsob, ako odvrátiť hľadajúcich ku klamným a zlým metódam, ktorými ich upútava na seba samého. ... pokračovanie
Postavený na skale 24
Snaha o získanie kontroly
Derek Prince

Slovníky definujú čarodejníctvo ako „schopnosť alebo použitie magických síl; účinok alebo vplyv magických mocí; zvodný alebo zvádzajúce počarovanie“. Božie Slovo dokonca identifikuje čarodejníctvo ako akési univerzálne pranáboženstvo padlého ľudstva. Od chvíle, keď sa potomkovia ľudskej rasy v rebélii odvrátili od Boha, začala pôsobiť moc, ktorou bolo čarodejníctvo. Rôzne národy praktizujú vlastné, odlišné formy čarodejníctva – no u všetkých z nich môžeme nájsť spoločné charakteristické prvky. ... pokračovanie
Postavený na skale 25
Bojisko mysle
Derek Prince

Už si niekedy presviedčal sám seba o tom, že niečo nepôjde tak, ako má? Vedel si, že nedostaneš prácu skôr, ako si bol na pohovore? No napokon si ju predsa dostal. Bol si si tiež istý, že tvoje deti, ktoré idú domov autom, budú mať nehodu? A predsa prišli domov bezpečne. Keď sa často spätne pozeráme na situácie podobné týmto, čudujeme sa, ako sme mohli mat takéto obavy. Dospel si niekedy k záveru, že tvoje obavy boli len „v tvojej hlave“? Niet divu, že Biblia vela hovorí otzv. syndróme „všetko sa deje v tvojej hlave“. ... pokračovanie
Postavený na skale 26
Prekážky požehnania
Derek Prince

Mnohí krestania sa stretávajú vo svojich životoch s prekážkami, ktoré im bránia v prežívaní naplnenia, spokojnosti, pokoja, uzdravenia a mnohých dalších Božích požehnaní. Od čias, kedy dielo Golgoty vstúpilo do histórie človeka, platí, že ak sa vyskytnú medzi Bohom a človekom nejaké prekážky, nachádzajú sa na strane človeka, a nie na strane Boha. Pri Ježišovej smrti a vzkriesení boli všetky prekážky na Božej strane zborené. ... pokračovanie
Postavený na skale 27
Potrebuješ nádej
Derek Prince

V počiatkoch mojej služby, v päťdesiatich rokoch minulého storočia, som bol pastorom zboru v Londýne. Počas tohto času som často videl ľudí spasených, uzdravených a naplnených Duchom Svätým. No napriek tomu – a paradoxne uprostred týchto požehnaní – som mal problém s vratkými stavmi depresie, ktoré na mňa prichádzali ako tmavý, tažký oblak. Keď tento oblak nado mnou visel, prenášal som tento tlak na ľudí, ktorí mi boli nablízku, obzvlášť na moju rodinu. Bojoval som proti nemu všemožnými spôsobmi, ako som len vedel. ... pokračovanie
Postavený na skale 28
Dôvera
Derek Prince

Čo myslíš: Ak by si dokázal presvedčiť ľudí, že ekonomika našej krajiny skolabuje, a dokázal by si spôsobiť, aby o tom rozprávali, aký by bol výsledok? Ekonomika by skutočne skolabovala! Jednoduchý dôvod spočíva v tom, že naša ekonomika stojí na životne dôležitom základe, a tým je dôvera. To isté platí o každom podobnom systéme – finančnom, politickom alebo duchovnom: s istotou môžeme povedať, že ak príde k podkopaniu dôvery, povedie to ku katastrofe. ... pokračovanie
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah