UČIŤ NEVYUČENÝCH - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
O NÁS > O AUTOROVI

UČIŤ NEVYUČENÝCH

Koncom 60. a začiatkom 70. rokov vanul svetom Duch Svätý cez takzvané hnutie charizmatickej obnovy. Toto priviedlo Američanov, vrátane veľkého množstva mladých ľudí, k Pánovi po desať tisícoch. V tom istom čase bolo nespočetné množstvo tradičných kresťanov obnovených prostredníctvom krstu v Duchu Svätom. Kvôli ich hladu po materiáloch vyučujúcich základy, ktoré im umožnia pochopiť Bibliu, vydal Derek Prince svoje prvé knihy ako "Základy".

Táto séria, pôvodne v siedmich knihách, odkrýva v logickom poradí hlavné doktríny kresťanskej viery so zvláštnym dôrazom na prácu Ducha Svätého. Revidované vydanie tejto série vyšlo v roku 1987. V roku 1993 boli pripojené tematické indexy, ešte pred vydaním pod názvom "Príručka Duchom Svätým naplneného kresťana". Derek hovorí:

"Ak by som mal zanechať len jednu vec telu Kristovmu, bola by to Príručka Duchom Svätým naplneného kresťana."

Táto kniha sa stala základným učebným materiálom pre Cirkev v mnohých krajinách, najmä v tých, ktoré sa vymanili spod komunizmu koncom 80. rokov. Bola preložená do albánčiny, arabčiny, bulharčiny, čínštiny, češtiny, chorvátčiny, indonéštiny, maďarčiny, mongolčiny, nemčiny, polštiny, ruštiny, slovenčiny, srbochorvátčiny a španielčiny. Niektoré časti boli preložené aj do dánčiny, flámčiny, hebrejčiny, kórejčiny, portugalčiny, švédčiny, jazyka tegulu a vietnamčiny. Mnohé cirkvi ju používajú ako učebnicu pri vyučovaní nových kresťanov.

"Korešpondenčný kurz základov" doplňajúci túto knihu obohatil životy a posilnil vieru tisícok kresťanov. "Biblický kurz - samoštúdium" publikovaný okolo roku 1965 je vo svete používaný na zasadenie a posilnenie kresťanov v ich viere. Kniha bola preložená do najmenej 26 jazykov a je pravdepodobne používaná viac ako akákoľvek iná Derekova kniha. Je ľahko pochopiteľná v rôznych kultúrach ako je Čína, Afrika, Mongolsko, Latinská Amerika, Indonézia a Rusko.

Ako Derek a Lýdia cestovali so službou v Spojených štátoch, zoznámili sa s mnohými ďalšími cestujúcimi učiteľmi, odpovedajúcimi na nový hlad po porozumení Biblie. Na Floride, USA, v roku 1969 sa spolu stretli Derek Prince, Bob Mumford, Charles Simpson a Don Basham, aby sa modlili za vážnu situáciu vo vedení konferencie, na ktorej boli rečníkmi. Derek hovorí:

"Keď sme sa postavili z modlitby, uvedomili sme si, že nás Boh spojil zvláštnym spôsobom a so zvláštnym zámerom. Potom sme sa zaviazali modliť sa jeden za druhého, otvoriť svoj osobný život na preskúmanie tomu druhému a konzultovať spoločne jeden s druhým pred akýmkoľvek väčším osobným rozhodnutím."

Títo štyria učitelia, ku ktorým sa neskôr pripojil aj Ern Baxter, sa stali vodcami "Učeníckeho hnutia", sústredeného prevažne v Spojených štátoch. Vyučujúci časopis "New Wine" (Nové Víno) publikoval ich články a zasiahol mnoho kresťanov vo svete.

Ako sa vzťahy medzi týmito piatimi učiteľmi posilňovali, prichádzali k nim mladší muži a žiadali o dohľad nad ich vzťahmi. Títo mladí muži potom robili učeníkov z iných, tvoriac tak druh učeníckej pyramídy.

Okolo polovice 70. rokov začali kolovať zvesti, že ľudia boli manipulovaní a privedení do závislosti na iných ľuďoch. Hnutie sa stalo extrémne kontroverzným.

Ako prišiel rok 1983, Derekovi bolo jasné, že nemôže ďalej podporovať toto hnutie, a preto sa stiahol. Následne odišli aj ďalší muži a pyramída sa rozpadla. Derek hovorí:

"Verím, že sme sa dopustili chyby Galatských kresťanov, t.j. začnúc v Duchu, rýchlo sme zdegenerovali do tela. Vo svetle tohto poznania som činil pokánie z mojej účasti a zriekol som sa jej. Hlboko ma mrzí škoda, ktorá sa stala telu Kristovmu a v životoch mnohých nádejných mužov a žien."

V tom istom čase masová výroba kazetového magnetofónu otvorila novú dimenziu vo vyučovaní Biblie. Na rozdiel od učiteľov Biblie minulosti, ktorí rečnili raz a pred obmedzeným počtom poslucháčov, boli Derekove posolstvá reprodukované po tisícoch a dotýkali sa širokého obecenstva v rôznych častiach sveta. V roku 1971 bola vo Fort Lauderdale, USA, kde vtedy žil spolu s Lýdiou, otvorená kancelária Derek Prince Publications, ktorá začala distribuovať jeho knihy a audio nahrávky.

Hoci bol Derek Prince v tých časoch dosť kontroverzný kvôli svojej službe oslobodzovania a účasti na "Učeníckom hnutí", jeho vyučovanie bolo vždy široko rozhladené a pokrývalo mnohé oblasti biblických právd. V 70. rokoch publikovalo vydavateľstvo Dereka Princea knihy "Formovanie histórie prostredníctvom modlitby a pôstu", "Spravodlivý bude žiť vierou", "Milosť poddania sa" a "Manželská zmluva".

"Stretnutie v Jeruzaleme", príbeh jeho prvej manželky Lýdie, je odklonom od jeho zvyčajného vyučujúceho štýlu. Dramatické a dynamické čítanie podobné románu priviedlo mnohých k hlbšej viere a odovzdaniu sa Pánovi Ježišovi. Kniha bola vydaná iba pár dní pred Lýdiinou náhlou smrťou v dôsledku srdcovej príhody v roku 1975.

Lýdiin vplyv na Derekov život nie je možné vyčísliť. Staršia a skúsenejšia ako Derek dobrovoľne ustúpila a podporovala ho v jeho rozvíjajúcej sa službe. Vždy sedela v prvom rade a modlila sa za Dereka, keď kázal, a podielala sa aj na službe oslobodzovania a uzdravovania.


Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah