PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 1 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JANUÁRPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 118:17, ROH
 
„Nezomriem, ale budem žiť a budem rozprávať skutky Hospodinove.”
 
Je veľmi dôležité, aby sme mali pozitívny prístup k životu, aby sme neboli negatívni, aby sme neboli pesimistickí, aby sme neboli zameraní na smrť. Zo životov mnohých ľudí som zistil, že jednou z najzávažnejších chýb, akej sa človek môže dopustiť, je, že povie niečo ako: „Kiežby som bol mŕtvy.“ Prianie smrti otvára dvere pre rôzne temne a negatívne moci, aby prúdili do tvojej mysle a začali ťa ovládať, a to, čo začalo ako prázdne a neškodné prianie, sa môže skončiť ako tragická udalosť.

Vo svojich slovách k izraelskému ľudu Mojžiš povedal: „Hľa, kladiem pred vás v tento deň život a požehnanie, smrť a kliatbu; preto si vyberte život, aby ste vy a vaši potomkovia mohli žiť.” Uvedomuješ si skutočnosť, že život si vyžaduje voľbu? Nesmieme sa v nečinnej ľahostajnosti poddať okolnostiam a povedať: „Čo sa má stáť, to sa stane.“ Boh hovorí: „Položil som pred teba voľbu. Na jednej strane život a požehnanie; na strane druhej smrť a kliatbu.“ Keď ju pred nás Boh položí, rozhodnutie je na nás. Neučiniť žiadne rozhodnutie je nesprávne rozhodnutie. Preto si zvoľ život, aby si ty a tvoji potomkovia mohli žiť.
 


Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah