PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 25 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JÚLPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 23:1

„Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.“

Žalm 23:4

„Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého,
lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.“

Dnes sa pozrieme na slovo z 23. žalmu kráľa Dávida. Dávid začína tento žalm nasledovne: „Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku.“

Potom pokračuje a hovorí o všetkom zaopatrení, ktorého sa mu dostáva, pretože jeho Pastierom je sám Hospodin. V 4. verši hovorí: „Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.“

Ako vidíš, Boh svojmu ľudu nezaručuje, že nepôjde dolinou tône smrti. V skutočnosti žalmista predpokladá, že skôr či neskôr budeme musieť touto dolinou prejsť. Nemyslím si, že sa tým údolím myslí len fyzická smrť. Myslím si, že v živote je mnoho udalostí, kedy kráčame dolinou tône smrti – okolnosťami ako úmrtie blízkej osoby, osamelosť, choroba, chudoba, znechutenie.

Boh nesľubuje, že týmito dolinami nikdy nepôjdeme; sľubuje však, že bude s nami. Zvlášť sľubuje, že Jeho prút a Jeho palica nás budú potešovať. Prút pre mňa reprezentuje káznenie a palica útechu. Verím tomu, že to funguje na nasledovnom princípe: ak chceme Božie potešenie, musíme sa poddať Jeho kázneniu – a vďaka tomu nám bude Jeho prítomnosť zaručená dokonca aj v tej najtemnejšej doline. A Jeho prítomnosť bude osvetľovať temnotu každej doliny.


Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah