PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 14 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > APRÍLPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 143:11-12
 
„Pre svoje meno, Hospodine, ma obživ; vo svojej spravodlivosti vyveď moju dušu zo súženia!
A vo svojej milosti vyplieň mojich nepriateľov a zahub všetkých, ktorí trápia moju dušu, lebo ja som Tvoj služobník.“

Táto inšpirujúca modlitba žalmistu nám ponúka tri nádherné dôvody veriť tomu, že Boh odpovie na naše modlitby. Tri dôvody, nezávislé od akejkoľvek konkrétnej situácie, okolnosti, či pocitu, ktorý môžeme mať.

Prvým dôvodom je: „Pre svoje meno“. K Hospodinovi sa modlievame v mene Ježiš a kvôli tomuto menu Boh na naše modlitby odpovedá.

Druhým dôvodom je: „Vo svojej sp­ravod­livos­ti vy­veď moju dušu zo súženia.“ Neobraciame sa k Bohu na základe našej spravodlivosti, ale na základe Jeho spravodlivosti, prijatej vierou skrze Ježiša Krista.

A tretím dôvodom je: „Vo svojej milos­ti vyp­lieň mojich nep­riateľov.“ Slovo „milosť“ v skutočnosti znamená „Božia vernosť zachovávajúca zmluvu“. Boh zachová svoju zmluvu vo svojej vernosti. Dokonca aj vo chvíľach, keď sa cítime byť neverní a nehodní, Božia vernosť zachovávajúca zmluvu sa nikdy nemení.

Teda existujú tri dôvody: „pre svoje meno“, „vo svojej sp­ravod­livos­ti“ a „preto, že Boh je verný zachovať svoju zmluvu“. Nedovoľ nepriateľovi, aby ťa ubil, nedovoľ mu, aby ťa dostal na základe tvojej vlastnej spravodlivosti, pretože ten ťa nepodrží. Radšej príď k Bohu na základe Jeho mena, Jeho spravodlivosti, Hospodinovej vernosti zachovávajúcej zmluvu.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah