BOŽIA MOC MENIACA ŽIVOT - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy: BOŽIA MOC MENIACA ŽIVOT
Anglický názov: Life-changing spiritual power
Slovenský preklad: Branislav Čekan

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2014
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 978-80-89204-57-1

Väzba: brožovaná
Rozmery: 134 x 204 mm
Počet strán: 536
Hmotnosť: 610 g
Kód produktu: K-028

Stupeň náročnosti: základné biblické pravdy
Cena: 15,00 €


Božia moc meniaca život

Dovoľ Bohu, aby zmenil tvoj život

POPIS:
Šesť kníh v jednom zväzku
 
Zahŕňa osobné štúdium s otázkami a odpoveďami.

BOŽSKÁ VÝMENA
Celé posolstvo evanjelia sa sústreďuje okolo jednej historickej udalosti: obetnej smrti Ježiša Krista na kríži.

AKO PREJSŤ OD KLIATBY K POŽEHNANIU
Pomôže ti spoznať, odkiaľ kliatby prichádzajú, ako pôsobia a ako z nich človek môže byť vyslobodený, aby sa mohol tešiť plnému Božiemu požehnaniu.

SVÄTÝ DUCH V TEBE
Vedie ťa do plnosti intímneho vzťahu s Bohom skrze Jeho Ducha Svätého.

UZDRAVUJÚCA MOC BOŽIEHO SLOVA
Objav moc Božieho Slova na porazenie choroby a udržanie zdravia.

DUCHOVNÝ BOJ
Kresťanský život je bojom proti satanovi a jeho moci. Môžeš chodiť vo víťazstve.

BIBLICKÝ KURZ - SAMOŠTÚDIUM
Nauč sa ako študovať Božie Slovo a prežiť Jeho moc, ktorá premení tvoj život.

OBSAH:
BOŽSKÁ VÝMENA
Božská výmena
Zámena učinená na kríži
Osobné štúdium: Študijné otázky
Osobné štúdium: Odpovede k študijným otázkam

AKO PREJSŤ OD KLIATBY K POŽEHNANIU
Úvod

Časť I: Realita požehnaní a prekliatí
Kapitola 1:  Ako Boh premenil moje myslenie
Kapitola 2:  Ako pôsobia požehnania a kliatby

Časť II: Zdroj kliatby
Kapitola 3:  Kliatby pochádzajúce od Boha
Kapitola 4:  Kliatby pochádzajúce zo strany autorít
Kapitola 5:  Kliatby, ktoré uvalíme na seba sami,  a duševné reči
Kapitola 6:  Sedem príznakov kliatby

Časť III: Ako byť oslobodený
Kapitola 7:  Božská výmena
Kapitola 8:  Sedem krokov k oslobodeniu
Kapitola 9:  Z tieňov do slnečného svitu
Osobné štúdium: Študijné otázky
Osobné štúdium: Odpovede k študijným otázkam

SVÄTÝ DUCH V TEBE
Kapitola 1:  Pred Letnicami
Kapitola 2:  Svätý Duch v Ježišovom živote
Kapitola 3:  Čo sa udialo na Letnice
Kapitola 4:  Pomocník, ktorý prebýva v nás
Kapitola 5:  Zjavenie Božieho Slova
Kapitola 6:  Pozdvihnutý na nadprirodzenú rovinu
Kapitola 7:  Pomoc v modlitbe
Kapitola 8:  Život a zdravie pre naše telo
Kapitola 9:  Vyliatie Božej lásky
Kapitola 10:  Ako sa otvoriť Svätému Duchu
Osobné štúdium: Študijné otázky
Osobné štúdium: Odpovede k študijným otázkam

UZDRAVUJÚCA MOC BOŽIEHO SLOVA
Kapitola 1:  Užívaj podľa pokynov
Kapitola 2:  Venuj dobrú pozornosť
Kapitola 3:  Nakloň svoje ucho
Kapitola 4:  Nech neodídu od tvojich očí
Kapitola 5:  Stráž ich vo svojom srdci
Osobné štúdium: Študijné otázky
Osobné štúdium: Odpovede k študijným otázkam

DUCHOVNÝ BOJ
Časť I: Charakter vojny
Kapitola 1:  Dve proti sebe stojace kráľovstvá
Kapitola 2:  Satanove hlavné sídlo
Kapitola 3:  Boj anjelov
Kapitola 4:  Zbrane a bojisko
Kapitola 5:  Základ nášho víťazstva

Časť II: Naša obranná výzbroj
Kapitola 6:  Plná zbroj Božia
Kapitola 7:  Opasok pravdy
Kapitola 8:  Pancier spravodlivosti
Kapitola 9:  Obuv pripravenosti evanjelia
Kapitola 10:  Štít viery
Kapitola 11:  Prilba spasenia
Kapitola 12:  Meč Ducha
Kapitola 13: Nechránená oblasť

Časť III: Útočné zbrane
Kapitola 14: Prechod do protiútoku
Kapitola 15:  Zbraň modlitby
Kapitola 16:  Zbraň chvály
Kapitola 17:  Zbraň kázania
Kapitola 18:  Zbraň svedectva
Osobné štúdium: Študijné otázky
Osobné štúdium: Odpovede k študijným otázkam

BIBLICKÝ KURZ - SAMOŠTÚDIUM
Úvod Pokyny pre študenta
Lekcia 1:  Biblia - Slovo Božie
Lekcia 2: Boží plán spasenia - Časť 1
Lekcia 3: Boží plán spasenia - Časť 2
Lekcia 4: Vodný krst: Ako? Kedy? Prečo?
Lekcia 5: Duch Svätý
Lekcia 6: Dôsledky krstu v Duchu Svätom
Prvé zhodnotenie pokroku
Prvé zhodnotenie
Lekcia 7: Uctievanie a modlitba
Lekcia 8: Boží plán pre uzdravenie našich tiel - Časť 1
Lekcia 9: Boží plán pre uzdravenie našich tiel - Časť 1
Lekcia 10: Vydávanie svedectva a získavanie duší
Lekcia 11: Boží plán prosperity - hojnosti
Druhé zhodnotenie pokroku
Druhé zhodnotenie
Lekcia 12: Zvláštny Boží plán
Lekcia 13: Zlyhanie a vykúpenie
Lekcia 14: Portrét Ježiša Krista - Časť 1
Lekcia 15: Portrét Ježiša Krista - Časť 2
Lekcia 16: Prorok ako Mojžiš
Tretie zhodnotenie pokroku
Tretie zhodnotenie
Lekcia 17: Druhý príchod Krista
Lekcia 18: Znamenia Kristovho druhého príchodu
Lekcia 19: Kristovo kráľovstvo na Zemi
Záverečné zhodnotenie pokroku
Záverečné zhodnotenie
Lekcia 20: Zhodnotenie a praktická aplikácia
Body za študijný kurz
Slovník pojmov

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah