PÔST - AKO SA ÚSPEŠNE POSTIŤ - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > KNIHY
Autor: Derek Prince
Názov knihy:
PÔST - AKO SA ÚSPEŠNE POSTIŤ
Anglický názov: Fasting - How to fast successfuly
Slovenský preklad: Róbert Sopko, Branislav Čekan

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis
Vydanie: prvé, 2007
Tlač: VMV, Prešov
ISBN: 80-89204-15-5

Väzba: brožovaná
Rozmery: 105 x 168 mm
Počet strán: 96
Hmotnosť: 80 g
Kód produktu: K-024

Stupeň náročnosti: základné biblické pravdy
Cena: 4,00 €


Pôst - Ako sa úspešne postiť

Boh požaduje od svojho ľudu aby sa pred Ním pokoril. V Biblii odkryl jednoduchý a praktický spôsob ako to uskutočniť.

„... a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne.“
Matúš 6:18b

POPIS:
„... keď sa postíš... tvoj Otec... ti odplatí zjavne.“
Matúš 6:17-18
 

„Neexistuje žiaden spôsob, akým by sme mohli zmerať nesmiernu moc, ktorú uvoľňujú modlitby a pôst, keď sa vykonávajú so správnymi pohnútkami a v súlade s princípmi Písma.“
Derek Prince

Ježiš nepovedal: „Ak sa postíš...“ ale „Keď sa postíš...“ Pri čítaní biblického vyučovania Dereka Princea na tému „Pôst“ objavíš odpovede na otázky ako:

  • Prečo by som sa mal modliť?
  • Čo sa deje počas pôstu?
  • Aké sú odmeny pôstu?
  • Ako dlho by som sa mal postiť?
  • Ako by som mal ukončiť pôst?

PREDSLOV:
Čítanie kníh od Dereka Princea je pre mňa vždy veľkým zážitkom, ale súčasne aj výzvou. Spôsob, akým podáva staré biblické pravdy je nenásilný, ale presvedčivý. Šírka a hĺbka témy, o ktorej pojednáva, sa nedá prehliadnuť. Ľahkosť, ktorou osvetľuje biblické pravdy, priťahuje.
Knihu, ktorú držíš v ruke, som čítal prvýkrát v čase, keď v mojom srdci ožívala otázka hľadania Božej tváre. Výroky Písma: „Hľadajte Hospodina, dokiaľ Ho možno nájsť! Volajte na Neho, dokiaľ je blízko! alebo „Hľadajte Hospodina a Jeho silu; hľadajte Jeho tvár ustavične!“ boli pre mňa neustálou výzvou! Ako Ho mám hľadať? Čo sa odo mňa očakáva? Kde mám začať?
Aká radosť naplnila moje srdce, keď som videl, že Božie volanie k hľadaniu Jeho tváre má aj svoju praktickú podobu. Modlitba a pôst nie sú vynálezom modernej kresťanskej spoločnosti. Práve naopak, sú neodmysliteľnou súčasťou duchovnej disciplíny a duchovného života Božích mužov a žien, ktorí nechcú nič ponechať len na náhodu. Príklady, ktoré sú spomenuté v knihe „Pôst – ako sa úspešne postiť“ sa stali pre mňa živými a novým spôsobom dôveryhodnými. Uvedomil som si, že toto je cesta, ktorej cieľom je: prebývanie v Jeho prítomnosti, pred Jeho tvárou! Druhým cieľom je stotožniť sa s Božou vôľou! A v konečnom dôsledku dosiahnuť zmenu alebo očakávané víťazstvo! Vyžaduje si to však pokoru! Je to rozhodnutie, ktoré nehľadá len svoj „osobný prospech“.
Práve preto považujem túto knihu za tak dôležitú a významnú! „Lebo nič z toho, čo je na svete – žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta“ (1. Jána 2:16). Svet nás provokuje, dráždi, zvádza a odvádza pozornosť od skutočnej podstaty! Deň čo deň sme vystavovaní vplyvom a okolnostiam, na ktoré nie sme pripravení, alebo sme z nich zmätení! Naše reakcie sú často prehnané! Nedokážeme sa tešiť zo života! Vytratil sa pokoj z našich sŕdc! Prepadá nás pocit beznádeje! Dokonca prestávame rozumieť Ježišovým slovám o živote, ktorý sa nám rozhodol darovať v hojnosti (Ján 10:10). Zastav sa na chvíľu a premýšľaj! Čo ťa privedie bližšie k Otcovi? Čo z teba urobí človeka pevného a neklátivého?
 
Ak si na nič revolučné neprišiel, tak pokračuj v čítaní tejto knihy a dôveruj, že Božia stratégia, ak je aplikovaná správnym spôsobom, je vždy úspešná. Kniha, ktorú si sa rozhodol čítať, je nielen zdravým biblickým vyučovaním, ale je aj veľmi praktická a detailná.

Mgr. Andrej Vaško

OBSAH:
Predslov
Pôst
Kapitola 1: Hlavný význam pôstu
Kapitola 2: Novozmluvné príklady pôstu
Kapitola 3: Ako nás pôst mení
Kapitola 4: Pôst môže zmeniť dejiny
Kapitola 5: Predohra k jarnému dažďu

Ako sa úspešne postiť
Kapitola 6: Čo je pôst?
Kapitola 7: Majú sa postiť všetci kresťania?
Kapitola 8: Ako sa mám pripraviť na pôst?
Kapitola 9: Aký je účel pôstu?
Kapitola 10: Ako dlho sa mám postiť?
Kapitola 11: Čo sa deje počas pôstu?
Kapitola 12: A čo nežiaduce telesné reakcie?
Kapitola 13: Ako môžem získať z pôstu čo najviac telesného úžitku pre svoje telo?
Kapitola 14: Existujú rozdielne druhy pôstu?
Kapitola 15: Sobota a pôst?
Kapitola 16: Ako mám ukončiť pôst?
Zhrnutie

KOMENTÁR:
Tvoj komentár po prečítaní knihy môže pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Žiadne komentáre
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah