POSTAVENÝ NA SKALE 004 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > VYUČUJÚCE LISTY
POSTAVENÝ NA SKALE 4

Autor: Derek Prince
Názov vyučujúceho listu: UVEDOMUJEŠ SI, AKÝ SI VZÁCNY?
Anglický názov: Do you realize how valuable you are?
Slovenský preklad:

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis, 2010
Tlač: VMV, Prešov

Rozmery: A4
Počet strán: 4
Kód produktu: PNS-004

Cena: 0,12 €


Citované z vyučujúceho listu:
UVEDOMUJEŠ SI AKÝ SI VZÁCNY?
Derek Prince

Viac ako päťdesiat rokov sa snažím ľuďom pomôcť s nespočetne rôznymi problémami v ich životoch. Napokon som prišiel k prekvapujúcemu záveru: naším základným problémom ako ľudských bytostí je, že si neuvedomujeme, akí sme vzácni. Dôsledkom toho robíme tie najtragickejšie chyby. Sme ako dedič obrovského majetku, ale predávame celé svoje dedičstvo za niečo neporovnateľne nižšej hodnoty: noc sexu, cigaretu marihuany, večierok s množstvom alkoholu, nepoctivé finančné machinácie. Alebo sa môžeme ohodnotiť o niečo vyššie, možno hľadaním prestížnej pozície v politike alebo v zabávanom svete, alebo nejakou vysokou cirkevnou pozíciou. Avšak všetka táto prestíž sa nemôže rovnať veľkosti nášho dedičstva, ktoré za ňu vymieňame. Ak dokážeme oceniť našu skutočnú hodnotu ako ľudských bytostí, musíme zvážiť jedinečný a zázračný spôsob, akým bol Adam – praotec našej rasy – stvorený...

Zázrak Adamovho stvorenia
V Evanjeliu podľa Jána 1:1-2 objavujeme, že tým skutočným činiteľom pri stvorení nebol Boh Otec, ale božské Slovo, ktoré bolo od večnosti u Boha – Osoba, ktorá bola neskôr v histórii predstavená ako Ježiš z Nazareta: Všetko povstalo skrze neho (Slovo) a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.“ Stvorenstvo, ako celok, bolo stvorené hovoreným Božím Slovom: „Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené Slovom Božím.“ „Lebo On povedal a stalo sa; On rozkázal a postavilo sa.“ Ale stvorenie Adama, ako je opísané v Prvej knihe Mojžišovej 2:7 bolo jedinečne odlišné: „A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchol do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.“...

Zázrak Kristovho vykúpenia
Adamova neposlušnosť mala strašné dôsledky, avšak vyniesla na povrch aspekt Božieho charakteru, ktorý by inak nikdy nebol plne odhalený: nekonečnú hĺbku Jeho lásky. Boh sa nikdy nevzdal Adama a jeho potomkov. Túži po tom, aby sme sa k Nemu navrátili. Toto je nádherne vyjadrené v Liste Jakuba 4:5: „Až po závisť žiada ducha, ktorému spravil príbytok v nás.“ – duch, ktorý bol vdýchnutý do Adama pri jeho stvorení. Aj keď sa to môže zdať neuveriteľné, Boh stále túži po osobnom spoločenstve, z ktorého sa raz tešil s Adamom, ktoré však bolo porušené Adamovou rebéliou – vzburou, ktorá pretrvala v každom z Adamových potomkov. Ba čo viac, za nesmiernu cenu Boh pre nás pripravil cestu, aby nás obnovil pre seba samého. Poslal Ježiša: „aby hľadal a spasil to, čo bolo zahynulo.“ Svojou zástupnou obeťou na kríži Ježiš umožnil každému z nás nadobudnúť odpustenie a očistenie od hriechu a členstvo v Božej rodine...

Pravdepodobne si sa nikdy nepovažoval za takého dôležitého. Máš o sebe nízku mienku. Môžeš sa pozerať na život bolesti a sklamania: zanedbané a nešťastné detstvo, manželstvo, ktoré skončilo rozvodom alebo kariéra, ktorá sa nikdy nesplnila alebo roky premárnené v drogách a alkohole. Tvoja minulosť i tvoja budúcnosť vyjadrujú to isté posolstvo: NEÚSPECH! Nie pre Ježiša! Ježiš Ťa miloval tak veľmi, že sa vzdal všetkého, aby ťa vykúpil pre seba. Zopakuj nádherné slová apoštola Pavla a privlastni si ich: „On si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa.“ A povedz to znova: „On si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa.“ A opäť: „On si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa.“ Pozeraj sa na seba ako na perlu držanú v Ježišovej klincami prebodnutej ruke. Počúvaj, ako Ti hovorí: „Si taký nádherný! Stál si ma všetko, čo som mal, ale neľutujem to. Teraz si môj navždy!“ Nemôžeš si to zaslúžiť. Nemôžeš zmeniť sám seba alebo sa urobiť dobrým. Všetko, čo môžeš urobiť, je prijať to, čo Ježiš pre teba urobil a poďakovať mu! Patríš Mu naveky!

Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah