POSTAVENÝ NA SKALE 003 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > VYUČUJÚCE LISTY
POSTAVENÝ NA SKALE 3

Autor: Derek Prince
Názov vyučujúceho listu: NASLEDUJ MA!
Anglický názov: Follow me!
Slovenský preklad:

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis, 2010
Tlač: VMV, Prešov

Rozmery: A4
Počet strán: 4
Kód produktu: PNS-003

Cena: 0,12 €


Citované z vyučujúceho listu:
NASLEDUJ MA!
Derek Prince

Ak by ťa niekto požiadal, aby si opísal kresťanský život dvoma slovami, ako by si reagoval? Ja osobne by som bez zaváhania odpovedal: Nasledovanie Ježiša. To je podstata kresťanského života. Toto je živo ilustrované pri obrátení Matúša, vyberača daní. Ako tak sedel v svojej kancelárii a vyberal dane, Ježiš prechádzal okolo a jednoducho povedal dve slová: „Nasleduj ma.“ Matúšova večnosť závisela od jeho reakcie. Postavil sa, a šiel za Ježišom...

Dve základné podmienky
Ak sa rozhodneme reagovať tak ako Matúš, zistíme, že sú tu dve podmienky, predtým ako začneme s nasledovaním: „Ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a ide za mnou.“ Po prvé, musíme zaprieť samých seba; po druhé musíme vziať svoj kríž. Zaprieť znamená povedať: „Nie!“ Musíme povedať: „Nie!“ svojmu nástojčivému, nárokujúcemu a presadzujúcemu sa egu. Musíme zopakovať Ježišovu modlitbu v Getsemane: „Nie moja vôľa, ale Tvoja nech sa stane.“ Len potom, keď sme zapreli samých seba, môžeme vziať svoj kríž. Niekto raz definoval náš kríž ako miesto, kde sa Božia vôľa križuje s našou. V skutočnosti je to miesto popravy....

Vyzvaný Bohom vo sne
Takmer pred 50 rokmi som zvykol viesť pravidelné evanjelizačné stretnutia v Londýne na Speaker´s Corner, Marble Arch. Jedného dňa počas tohto obdobia som mal živý sen, v ktorom som videl muža kážuceho na Speaker´s Corner. Jeho posolstvo bolo dobré, ale bolo tu niečo ohľadom jeho vzhľadu, čo sa mi nepáčilo. Jeho telo bolo akosi pokrútené a zdalo sa mi, že má konskú nohu. Avšak nepripisoval som svojmu snu žiadnu dôležitosť. Asi o týždeň neskôr som mal presne ten istý sen. Vyvodil som z toho, že sa mi Boh snaží niečo povedať, opýtal som sa: „Pane, kto je ten muž? Jeho kázeň bola dobrá, ale na jeho vzhľade sa mi niečo nepáči. Kto je to?“ Pánova odpoveď bola okamžitá a priama: „Ty si tým mužom!“ Boh odo mňa jasne vyžadoval nejaké dôležité zmeny, ale nevedel som presne aké...

Božie trojnásobné zabezpečenie
Na zabezpečenie úplného oslobodenia z tyranie hriechu je potrebné trojité Božie zabezpečenie. Najskôr musel Boh jednať s našimi hriechmi – hriešnymi činmi, ktoré sme my všetci spáchali. Pretože Ježiš zaplatil na kríži plnú cenu za naše hriechy, Boh nám môže odpustiť bez toho, aby kompromitoval svoju vlastnú spravodlivosť. Jeho prvým zabezpečením je preto odpustenie. Potom však musel Boh jednať s našou skazenou prirodzenosťou v nás, ktorá spôsobila, že sme spáchali tieto hriešne činy. Jeho zabezpečením bola poprava – usmrtil túto hriešnu prirodzenosť. Avšak dobrou správou je, že táto poprava sa konala pred viac ako dvadsiatimi storočiami, keď Ježiš zomrel na kríži...

Osobná duchovná inventúra
Žiaľ mnoho úprimných kresťanov nikdy neporozumelo alebo nevyužilo toto Božie zaopatrenie. Neustále vyhlasujú, že im boli odpustené ich hriechy, ale nevedia, že Boh sa tak isto postaral o vyriešenie problému starého človeka, t.j. o jeho usmrtenie a aby jeho miesto zaujal nový človek. Dôsledkom toho je ich kresťanský život únavný, opakujúci sa kruh: padnutie do hriechu – pokánie – prijatie odpustenia – a potom znovu padnutie do hriechu... Nikdy neprežijú uvoľnenie z nadvlády starej hriešnej prirodzenosti...

Pohľad do budúcnosti
Ukončím letmým pohľadom do budúcnosti z Knihy Zjavenia Jána 7. a 14. kapitoly. Na konci tohoto veku si Boh vyvolí 144.000 Izraelitov, nasledovníkov Mesiáša. Pošle ich do sveta, ktorý sa kláti pod ťarchou veľkého súženia a zožnú žatvu duší takú veľkú, že ju nikto nemôže zrátať. Zjavenie Jána 14:1-5 vykresľuje týchto 144.000 potom, ako víťazne ukončili svoje poslanie a s najväčšou pravdepodobnosťou spečatia svoje svedectvo svojou vlastnou krvou. S menami Otca a Syna napísanými na ich čelách, uctievajú Boha piesňou, ktorá znie ako hukot mnohých vôd a ako zvuk veľkého hromu – pieseň, ktorú sa nikto iný nemôže naučiť. Akí sú to ľudia? Ich charakter je jasne vykreslený: sú sexuálne čistý; v ich ústach nieto falošnosti; sú bez chyby. Ako dosiahli takýto bezchybný charakter? Existuje len jedna jednoduchá odpoveď: Nasledujú Baránka kamkoľvek ide. Inšpiruje ťa to tak ako mňa, túžbou nasledovať Ježiša viac?

Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah