POSTAVENÝ NA SKALE 002 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > VYUČUJÚCE LISTY
POSTAVENÝ NA SKALE 2

Autor: Derek Prince
Názov vyučujúceho listu: ILÚZIA NEZÁVISLOSTI
Anglický názov: The delusion of independence
Slovenský preklad:

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis, 2010
Tlač: VMV, Prešov

Rozmery: A4
Počet strán: 4
Kód produktu: PNS-002

Cena: 0,12 €


Citované z vyučujúceho listu:
ILÚZIA NEZÁVISLOSTI
Derek Prince

„Budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré a čo zlé.“ Iste je to vznešený a chvályhodný ideál – byť ako Boh. Ako by na tom mohlo byť niečo zlé? Avšak v satanových ústach, ktorý vzal na seba podobu hada, to zviedlo Adama a Evu do katastrofy, ktorej dôsledky ovplyvnili všetkých ich potomkov. Čo bolo tou nepovšimnutou nástrahou, do ktorej padli Adam a Eva za obeť? Bol to motív – nevypovedaný, ale naznačený – sľub nezávislosti. Keď raz budete vedieť, čo je dobré a čo zlé, budete môcť robiť svoje vlastné rozhodnutia. Už viac nebudete závislí na Bohu. Táto sebecká túžba po nezávislosti bola dedične prenesená na celú ľudskú rasu, ktorá pochádza z Adama a Evy. Je to osobitý znak „starého Adama“,  padlej hriešnej prirodzenosti, ktorá číha v každom z nás.
 

Rôzne spôsoby na dosiahnutie nezávislosti
 
V histórii bolo mnoho spôsobov, akými ľudstvo hľadalo nezávislosť od Boha. Prvým je poznanie. V záhrade Eden boli dva zvláštne stromy: strom života a strom poznania. Kritickým momentom histórie bolo, keď sa Adam a Eva odvrátili od stromu života a vybrali si strom poznania. Odvtedy bolo nadobudnutie poznania jedným z hlavných cieľov ľudstva. V priebehu posledných dvoch či troch storočí sa to prejavilo v stále rastúcom dôraze na vedu. (Anglické slovo „science“ „veda“ pochádza z latinského slova „scientia“, latinsky výraz pre „poznanie“.) Žiaľ táto explózia v oblasti vedy nevyriešila najzákladnejšie ľudské problémy ako: nespravodlivosť, krutosť, vojna, chudoba, choroby. V skutočnosti, istým spôsobom ich dokonca rozmnožila. Veda poskytla človeku zbrane hromadného ničenia, ktoré by dokázali vyhubiť celú ľudskú rasu a zmeniť planétu na pustatinu. Ba čo viac, niektoré z týchto zbraní sú v rukách krutých a skazených ľudí, ktorí by sa nenechali odradiť a použili by ich bez mihnutia okom či morálnych zábran. Druhý spôsob, ktorým sa ľudstvo snažilo nadobudnúť nezávislosť na Bohu sa môže zdať spočiatku prekvapujúcim. Je ním náboženstvo. Ľudia založili mnoho rôznych náboženských pravidiel a systémov uctievania, ktoré sú tak sebestačné, že už nepotrebujú Boha. Všetko, čo musia robiť je dodržiavať pravidlá...

Opustené, odcudzené ľudstvo
 
Táto túžba po nezávislosti na Bohu oddeľuje ľudí od ostatných Božích stvorení, ktoré prejavujú úplnú a bezpodmienečnú závislosť na ich Stvoriteľovi. Žiadne z nebeských telies neprejavuje túžbu po nezávislosti. „Učinil mesiac na určenie časov a slnko zná svoj západ.“ Hviezdy odpovedajú, keď ich Boh volá po mene. „Počíta počet hviezd a každú z nich volá menom.“ Akokoľvek búrlivé sa prírodné živly môžu zdať, vždy počúvajú svojho Stvoriteľa – „oheň a hrád, sneh i para, búrlivý vietor, ktorý vykonáva Jeho Slovo.“...

Cesta späť k závislosti na Bohu
 
Na kríži Ježiš zabezpečil dvojité vykúpenie pre náš padlý stav. Po prvé, zaplatil za nás plný trest za všetky naše hriechy, a tak umožnil Bohu odpustiť nám naše hriechy bez toho, aby kompromitoval svoju vlastnú spravodlivosť. Po druhé, Ježiš sa stotožnil s nezávislým, sebeckým egom, ktoré vládne našej padlej prirodzenosti. V Ježišovi bol tento rebel usmrtený. „Náš starý človek (rebel) je spolu ukrižovaný.“ Aby sme sa stali Ježišovými učeníkmi, každý jeden z nás musím osobne prijať Boží dvojitý liek. Po prvé, musíme sa uistiť, že skrze pokánie a vieru boli všetky naše hriechy odpustené. Po druhé, musíme súhlasiť s rozsudkom smrti nad naším rebelantským a nezávislým egom. Tu sú podmienky, ktoré Ježiš stanovil pre učeníctvo: „Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“...

Jákobova kapitulácia
 
Jákob je jednou z osôb v Biblii, ktorá prešla doslovným fyzickým zápasom, aby sa vzdala svojej nezávislosti. Ako mladý muž bol šikovný, ambiciózny a sebecký. Využil moment fyzickej slabosti svojho brata Ezaua, aby si od neho kúpil jeho právo prvorodeného – ako staršieho brata – za misku polievky. Potom, aby obdržal otcovské požehnanie, (ktoré išlo ruka v ruke s právom prvorodeného) podviedol svojho otca Izáka, ktorý bol slepý a predstieral, že je Ezau...

Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah